Meme kanserinin iyileştirilmesinde ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır.