İnsanın iradesi dâhilinde olmayan, istem dışı ve ani bir tarzdaki tekrarlayıcı harekete veya ses çıkarmaya tik denilir.

Tik olan insanlara hayatımız boyunca çok sık rastlarız. Hatta bu en yakınımız olabilmekle birlikte kendimizde de bildiğimiz veya bilmediğimiz tikler bulunabilmektedir. Tikler her hangi bir amaçla yapılmaz ve insanın iradesi dışında istem dışı kas kasılmaları şeklinde gerçekleşir. Tikler için refleks olarak gelişen hareketlerdir diyebiliriz. Bu nedenle insan istese de oluşan tiklere engel olamaz. Organik sebeplerden dolayı meydana gelen tikler çoğunlukla kalıcı olmaktadır.

Tik nasıl geçer?

Aşırı yorgunluk, aşırı stres, can sıkıntısı ve ani gelişen olaylar tiklerin oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir etki oluşturur. Tikler alkol alımı gibi beyin fonksiyonlarının yavaşladığı ve insanı rahatlatan bir aktivite sırasında azalış gösterebilmektedir.

Tikler genellikle şu şekillerde görülür;

• Yüz adalelerinin sürekli hareketi,

• Alt göz kapağının titremesi

• Göz kapaklarının çok sık aralarla açılıp kapanması

• Sık sık göz kırpmalar,

• Yanak adalelerinde oluşan hareketler

• Boyun adalelerinde oluşan hareketler

• Sinirsel kökten gelen öksürükler

• İhtiyaç olmadığı halde sık sık burun çekme

• Üst dudakta oluşan istem dışı hareket

• Omuz silkmek,

• Parmak çatlatma ihtiyacı duyma

• Boğaz temizler gibi hıçkırmak

• Diz ve ayakların istem dışı sallanması

• Kaşların sık sık indirilip kaldırılması

Tik tedavilerin uzun süreli olmaktadır. Eğitim, destekleyici psikoterapiler ve ilaç tedavileri sıklıkla uygulanan yöntemlerdendir.

Ancak Kronik motor tikler ilaçla tedavi edilmezler. Tik tedavisinde Haloperidol, olanzapin, klonidin, pimozid, flufenazin, tiaprid, risperidon ve ziprasidon gibi ilaçların kullanımı tercih edilmektedir. Bütün bunlarla beraber ilaç tedavilerinin psikiyatrist takibinde yapılması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.