Seçimle başa gelen Başbakan devletin temel organlarından olan yürütmenin başıdır.

Devletin temel yönetim organlarından olan yürütmenin başı Türkiye’de Başbakanlardır. Başbakanlar Bakanlar kuruluna başkanlık yapar, hükümeti yönetir.

Genel seçimler ülkemizde her 4 senede bir yapılır. Cumhurbaşkanı, Meclis’te genel seçimler ile seçilen milletvekilleri arasından birine hükümeti kurma görevi verir. Bu genelde siyasi partilerin genel başkanları olur. Görevi alan kişi hükümeti kurar ve Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Bakanlar Kurulu’nun oluşturulmasının ardından 1 hafta içerisinde Bakanlar Kurulu'nca oluşturulmuş olan program meclise sunulur. Meclis’te güven oylamasında 550 milletvekilinden 276’nını güvenoyunu alan hükümet görevine başlar.

Başbakanın görevleri nelerdir? Sıralayacak olursak aşağıdaki gibidir;

• Bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağlar

• Hükümetin geneli politikasını yürütür

• Bakanlar kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde Bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder ancak oy vermez.

• Yasaların uygulanmasını sağlar

• Bakanlar kurulunun görevlerinin anayasaya ve yasalara uygunluğunu gözetir

• Bakanlar kurulu kararlarının uygulanmasında veya önemli konularda Meclis’e karşı sorumluluğu vardır.

• Başbakan anayasada belirtilen yetkileri kullanabilir ve yine yasalarla belirtilen görevleri yerine getirebilir

• Başbakanın alacağı maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenmiştir

• Ülkemizde Başbakanlık süresi 4 yıldır. Bir kişi 2 kez veya daha fazla Başbakan seçilebilir.