Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na ödenecek olan SGK primleri asgari ücret üzerinden oluşturulmaktadır.

Sigorta için genel olarak benzer risklerle karşılaşabilecek kişilerin maddi açıdan birbirleriyle yardımlaşmasıdır diyebiliriz. Sigorta şirketlerinin görevi ise bu kişilerin birbirlerini bulmasını sağlamak ve meydana gelen zararların giderilmesini temin etmektir. Türkiye’de kişiler resmi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na SGK primleri ödeyerek sigortacılık hizmetinden yararlanmaktadır.

Çalıştıkları ortamda benzer risklere maruz kalan kişiler maddi güçlerini bir havuzda birleştirerek (prim) meydana gelen risklerin zararlarını birlikte karşıladıklarında, kişi başına düşen ödeme miktarı oranı da düşmektedir. Bu konuda güçlerini birleştiren kişiler ne kadar fazla sayıda olursa, kişi başına düşen zarar da o düzeyde tahmin edilebilir.

Sigorta şirketlerinin organizasyonu altında birleştirilen sigortalılar gelecekteki risklerden doğabilecek hasarları karşılamak için ‘prim’ olarak isimlendirilen bir ücret öderler. Bu kendisini sigortalatan kişinin sağlanan teminat karşılığı ödediği ücrettir.

Risklerden meydana gelen hasarlar için yapılacak ödemeler, sigorta şirketinin işletme masrafları, kârı ve vergi giderleri prim tutarına yansıtılır. Prim genel itibariyle sigorta bedeli ile bir yüzdeden oluşan fiyatın çarpımı ile hesaplanmaktadır.

Türkiye’de SGK primleri brüt asgari ücret üzerinden belirlenerek sigortacılık faaliyetlerini yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na ödenmektedir.

İsteğe bağlı olarak prim tutarı ödenen sigorta kolları da bulunmaktadır. Bunlar İsteğe bağlı bağkur, Ek5 tarım SSK, Ev hanımlığı sigortasıdır.