Televizyon çağın en büyük gelişmesi olarak insan yaşamında vazgeçilmez bir yer edinmiş durumdadır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı günümüzde televizyon bu yönde en önemli araçlardan birisidir. Televizyon icat edildiği tarihten itibaren insanoğlunun yaşamında ayrılmaz bir yer edinerek önemli etkiler meydana getirmektedir. Televizyon gibi kitle iletişim araçları sayesinde dünya artık hiçbir insana uzak değil.

Dünyanın en uzak noktasındaki her hangi bir görüntü veya kişi evimizin ortasında televizyon sayesinde belirebilmekte, çevrenizde ve dünyada olup biten her şeyden an be an haberdar olabilmektesiniz. Ayrıca televizyonun bilgi akışının yüksek düzeylerde olduğu bir iletişim platformu olduğu düşünülürse eğitici bir yönünün de bulunduğu görülmektedir.

Ancak televizyon yaşantımıza bu kadar olumlu etkileri olduğu gibi doğru ve yerinde kullanılmadığı takdirde en tehlikeli bir araç haline dönüşebilmektedir. Çünkü televizyon kanallarında insanlara ne yansıtılırsa insanlar onu görür onunla yetinir. Televizyon kitle iletişim aracı olarak kullanılmasından dolayı bazen kitleleri yönlendirmek amacıyla bazı bilinçaltı kurgulamalarının veya propagandaların aracı haline gelmektedir. Dolayısıyla televizyonun masum bir iletişim aracı olduğunu söylemek mümkün değil. Bundan dolayı evimizin iş yerimizin kısaca hayatımızın içine kadar giren bu insanlık tarihinin en büyük icadını kullanırken son derece dikkatli olmak zorundayız.

Televizyon izlemenin zararları nelerdir?

Televizyon izlemenin süresinin iyi ayarlanması gerekir. Akşam eve gittiğinizde veya gün içerisinde uzun süre televizyon başında zaman geçirmek hareketsiz kalmanıza, uykusuz kalmanıza dolayısıyla uyku dengenizin bozulmasına ve yenilen abur cuburlardan dolayı da kilo almanıza kadar varan bir takım olumsuz sonuçlara neden olur. Uzun süreler hareketsiz kalındığında vücuttaki kan akışı ve metabolizma yavaşlar bunun sonucunda da kalp hastalıkları, obezite veya dikkat dağınıklığı gibi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalınır. Bunun yanında uzun süre ekrana bakılmasından dolayı göz hareketsiz kaldığı için ilerleyen evrelerde göz sağlığında da sorunlar yaşanabiliyor.

Televizyonu uzun bir süre izlemek aile ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşamda günün yarısından fazlasını iş veya okul hayatından dolayı birbirlerini görmeden geçiren aile fertleri bir araya geldiklerinde uzun süre televizyon izlemekte ve dolayısıyla aralarında iletişim giderek azalmaktadır. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Bundan dolayı televizyonun insan ilişkilerine de olumsuz bir etki meydana getirdiği ortadadır.

Televizyonun gelişme çağında olan çocuklar üzerinde olan etkisi daha büyük olmaktadır. Televizyonlardaki kötü programları veya kişileri örnek alan çocuklar suç işlemeye meyilli hale gelebilmekte ve bu programlardan ciddi anlamda etkilenebilmektedir.

Görsel kültürün bir parçası olan televizyon ile birlikte okuma kültürü giderek azalma göstermiş görsel bilgi daha da tercih edilir hale gelmiştir.

Televizyon izlemek istemeyen bir insan bile televizyon izlenilen bir ortamda bulunduğu takdirde ister istemez televizyondan gelen görsel ve işitsel iletilere maruz kalır.

Kitle iletişim aracı olarak televizyonlardan aktarılan bilgiler yanlış anlaşılmaya ve yanlış algıların oluşmasına sebebiyet verebildiği için toplumsal ilişkileri ve toplumsal bilinci olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Aynı şekilde toplumun bilinci oluşmasında da televizyondan faydalanılabilmesi televizyonun olumlu bir yönü olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak uzun süre açık kalan televizyonlar ciddi elektrik tüketimine ihtiyaç duyarlar. Bu durum enerji israfına yol açmakta ekonomik anlamda da insanların kayba uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle televizyonun insan sağlığı ve ilişkileri üzerindeki olumsuz etkileri düşünülürken ekonomik zararlarını da göz ardı etmemek gerekir.