Cinler Kur’an’da ve bazı dini metinlerde varlıkları haber verilmiş ruhani varlıklardır. Cinlerin varlığı pek çok olay ile kendini göstermekle birlikte Kuran’da da varlıklarına dair pek çok ayet bulunur.

Cinler kutsal kitabımız Kur’an dışında Tevrat ve İncil gibi diğer dinlerin kutsal metinlerinde de yer alan ruhani varlıklardır. Kelime manası olarak Cin kelimesi cinlerin yapısal özelliklerini açıklar. Cinler ateşten yaratılmış, istedikleri her şekle girebilen ve insanın beş duyu organıyla cismen algılayamayacağı ruhani ve görünmez varlıklardır. İncil ve diğer eski kutsal metinlerde cinlerin melek olduğu aktarılsa da Kur’an’da böyle bir bilgi yer almaz.

Kur’an’da Allah’ın bildirdiğine göre cinler dumansız ateşten yaratılmış insanlar gibi Allah’ın kullarından bir zümredir. Cinler toplumda genel olarak korkulması gereken varlıklar olarak bilinir. Bu görünmeyen varlıklardan duyulan korkudan kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu bilinmezlerden ve beş duyu organı ile algılayamayacağı güçlerden korkmuştur hep. İnsanların cinleri görememesinin nedeni insan gözünün cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasıdır. Ancak cinlerin de insanlardan farklı yaratılmış ve farklı birçok özelliğe sahip Allah’ın kontrolünde bir kul olduğunu unutmamak gerekir.

Cinler de insanlar gibi iman etmek ve Allah’ın hükümlerine uymakla yükümlüdür. Kuran’da bu konuyla ilgili ‘Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56)’

İnsanlarda olduğu gibi cinlerin de iyi ve kötü olanları vardır. Kuran’ın ve hadislerin bize aktardıklarına göre cinlerde fırka fırka topluluklardan oluşmakta ve aileler kurmaktadır. Cinler de insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, üzülür, korkar ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü, insana göre daha uzundur.

Cinlerin kötü niyetli olanları Allah’a isyan etmekte ve insanlara zarar vermeye çalışmaktadırlar. Çünkü Allah’a ilk isyan ederek cennetten kovulan şeytanda aslında bir cindir. Dolayısıyla kötü cinler şeytanla direk bağlantı halindedir. Kuran’da şeytanın cin olduğu ‘’ Hani biz meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı…(Kehf suresi, 50) ayetiyle haber verilir.

Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V’in sahih hadislerinde cinlerden bahsedilmekten ve pek çok özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Kuran’da cinlerin ateşten yaratıldığına dair ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır;

Cin”i de yalın bir ateşten yarattı. (Rahman suresi, 15)

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. (Hicr suresi 26)

Ayrıca Kuran’da cinlerin Hz. Süleyman Peygamberin emrinde bir takım hizmetler gördüğü ve Süleyman Peygamberin cinlere hükmedebildiği haber verilmiştir.