Günümüzde geçmişten gelen ve yeni çıkan çok sayıda oyun bulunuyor. Bu oyunları İslami çerçevede değerlendirmek gerekir.

Kağıt, masa ve taş oyunların çok eski geleneklerden gelen türleri olduğu gibi İslamiyet’in doğduğu dönemde de toplumda yaygın olarak oynanan çeşitleri bulunuyordu. Günümüze kadar birçok oyun türetilmiş ve yaygın bir halde oynanmaya devam edilmekte. Bunun için oyunlar hakkında tek tek hüküm vermek yerine Kuran ve Sünnete dayandırılarak belirli genel kurallar dahilinde oyunların haram olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

İçerisinde haram unsurlar olmayan ve bunun yanı sıra harama götüren yollar bulunmayan, ibadetlerin yerine getirilmesine mani olmayan ve geciktirmeyen her oyun caizdir diyebiliriz.

İslam fıkhında bu şartlar göz önünde bulundurularak haram sayılan oyunların sayısı azdır. Maddi bir kazanç elde etmeye yönelik kumar aletleriyle oynanan kumar oyunları haramdır. Bu oyunlar arasında tavla, okey, iskambil kâğıdı, domino gibi aletlerle oynanan oyunları sayabiliriz. Bu oyunlar parasına oynanmasa dahi caiz değildir. Çünkü bu oyunlar para kazanma amacıyla oynanmasa da kumara teşvik edici özelliğe sahiptir. Peygamberimiz tavla oyunu ile ilgili Müslim’de yer alan bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur;

‘’Tavla oynayan elini domuz kanına batırmış gibidir’’ Müslim).

Satranç ile ilgili Kur’an’da ve sahih hadis kitaplarında her hangi bir yasaklama bulunmaz. Ancak bazı mezhep alimleri satrancın ibadetlere engel olma, ve para karşılığında kumar gibi oynanma ihtimaline karşı bu oyunu caiz görmemişlerdir. Ancak İslam fıkhında genel görüş satrancın mübah olduğu yönündedir.

Büyü, sihir, fal, gelecekten haber verme gibi haram içerikleri barındıran oyunların oynanması kesinlikle haramdır.

Oynayanların yaşamını tehdit eden, ya da rakiplerin bir birlerini dövdükleri oyunlar insan yaşamına kastettiği için dinen hoş görülmez ve oynanmaları caiz değildir.

Aynı şekilde kavgayı, kan dökmeyi, öldürmeyi ve zinayı teşvik eden içerikler barındıran oyunlar caiz görülmemektedir.

Oyuncuların vücut hatlarını belli edecek veya avret bölgelerini gösterecek dar ve açık elbiselerle oynanan oyunlar dinen uygun değildir. Küfrün propagandasını içeren ve diğer dinlerin sembollerinin bulunduğu oyunlar oynanmamalıdır.

Hayvanlara eziyet anlamı taşıyan, Horoz dövüşü, köpek dalaşı, boğa güreşi gibi hayvanlara eziyet edilen oyunlarında oynanması caiz olmaz. Ancak hayvanlara eziyet edilmediği müddetçe at yarışları ve Cirit gibi oyunların oynanmasında sakınca görülmemiştir. Spor müsabakaları üzerinden bahis yapılarak oynanan oyunlar haksız kazanç getirdiği ve bir nevi kumar sayıldığı için caiz değildir.