Genel anlamda bir tanım getirecek olursak davranışlara ve eylemlere yön veren uyulması gereken ilkelere kural denir. Yaşadığımız evrende belirli kurallar işlemektedir. Bilimde buna ‘yasa’ denilir. Evrende her şey belirli kurallar dahilinde düzen içerisinde hareket eder. Yaratıcının kanunu veya yasası olarak ifade edilen bu kurallar evrendeki düzenin ve sürekliliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Hatta insanoğlunun kendisinin koyduğu ya da koymak zorunda kaldığı çok sayıda kurallar vardır. ‘Herkesin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter’ sözünü kuralların ne amaçla ortaya koyulduğunu en iyi şekilde ifade ediyor.

Çoğu insan gibi sizler de hayatınızda birçok konuda kurallar geliştirmiş kendinizde o kurallar uyma zorunluluğu hissetmişsinizdir. Çalıştığımız bir işyerinde veya gittiğimiz bir okulda bile mutlaka kurallar vardır ve bizden bu kurallara uymamız istenir. Kurallar insanoğlunun hayatının bir parçası olarak onu bu kadar çepeçevre kuşatmıştır.

Kural genel manada davranışlara yön veren uyulması gerekli olan ilkelerdir. Kuralların kimin tarafında n belirleneceği ise yere, zamana ve mekâna göre değişir. Doğada kurallar yaratıcı tarafından konulmuştur. Bir ülkede bir kurallar bütünü olan yasalar ve kanunlar devlet başkanları ve parlamentolar tarafından oluşturulur. Aynı biçimde bir işyerinde kuralları iş yeri sahibi belirler. İnsan davranışlarını yönlendiren kural sözlükte bir sanata, bir bilime temel olan ve yön veren ilke, kaide olarak tanımlanır.

Hedeflere ulaşabilmek amacıyla eylemlerin ve davranışların gerçekleştirilmesinde, pratik-nesnel ve zihinsel işlemlerin yürütülmesinde yol gösterici olan yönerge ve buyruklar olarak felsefik bir tanımı da olan kural belirli olayların ve süreçlerin düzenli olarak tekrarıdır. Kural her noktasında yer aldığı insan hayatında çok önemli bir rol oynamaktadır.