Kadın erkek beraber müzik eşliğinde dans ettikleri salon düğünleri dinimizce caiz olmayıp bunun bir kısım şartları bulunur.

Düğünler insanların en mutlu oldukları, evlenen çiftlerin hayatlarını birleştirdikleri gündür. İnsan bu günlerde yaşanan sevinci herkesle paylaşmak ister. Müslüman da hayatını değiştirecek olan bu özel ve güzel günde sevincini sevdikleriyle akrabalarıyla paylaşmalı. Bunun için düğün organizasyonlarının yapılması caiz olmakla beraber ayrıca Peygamber Efendimiz’in de bir sünnetidir.

Hayatlarını birleştiren ve evlilik akdine imza atan kişiler bu kararlarını yaşadıkları ve ilişki kurdukları çevrelerine duyurmak zorundadırlar ki herkes o iki kişinin artık evli olduklarını bilsin. Bu amaçla Peygamber Efendimiz Müslümanların evlenirken bir araya gelmelerini ve def türü çalgılarla bu kararı herkese duyurmalarını tavsiye etmiştir. Ülkemizde de gelenek ve göreneklerimize uygun olarak çeşitli yörelerdeki insan düğün merasimlerini davullu zurnalı şenlikler düzenleyerek etrafa duyurmuşlardır.

Fakat günümüzde özellikle büyük kentlerde yaygınlaşan salon düğünleri ya da genel bir çerçeve çizmek gerekirse müzikli eğlenceli düğün yapmak caiz görülmemektedir.

Çünkü yabancı kadın ve erkeklerin aynı ortamda müzik eşliğinde dans etmeleri doğru değildir. İslam geleneğine böyle bir düğün uygulaması yoktur. Düğün merasimlerinde insanları eğlenmeleri ve sevinçlerini paylaşmaları en doğal haklarıdır ancak harama ve günaha sevk edecek şekilde bir takım uygulamalarda dini hassasiyetler gözetilmelidir. Bunun yerine ilahilerin okunduğu, kahramanlık türkülerinin söylendiği, mevlitlerin okutulduğu düğün merasimlerinin yapılması daha uygun olur. Peygamberimiz’in düğünlerin mescitlerde yapılması gerektiğini tavsiye ettiği bir hadisi şu şekildedir;

Düğünlerinizi mescitlerde yapınız.(Feyzü’l-Kadir, II/11; Hadis no: 1198)

Dolayısıyla esas olarak mescitlerde yani camilerde yapılması gereken düğünlerde yapılmayacak olan davranışlar salon düğünlerinde de yapılmamalıdır. Kadın ve erkeklerin bir çalgı eşliğinde beraber dans ettikleri düğünler dinen caiz değildir ve kişiyi günaha sevk eder.

Bunun yanı sıra evlilik ile aile gibi kutsal bir kurum inşa edildiği için en baştan haram ve günah yoluyla bu yola başlamak ileride de huzurun yakalanmasına engel olacaktır. Bir Müslüman sünnete uygun bir düğünü tercih etmeli, aile müessesine adımını atarken hayatının her alanında olduğu gibi dini hassasiyetlerini muhafaza etmelidir. Eğer eğlenilecek ve müzikler eşliğinde dans edilecekse kadın ve erkeklerin ayrı ayrı bu merasimleri düzenlemeleri daha uygun olacaktır.

Yapılan düğün merasimleri bütün haram ve harama götürecek yollara kapalı durumda olmalıdır. Bulunduğumuz yörenin haram veya günah olmayan gelenek ve göreneklerini yaşatmak önemlidir. Ancak bu gelenek ve görenekler Kuran ve sünnet süzgecinden geçirilmelidir. Peygamberimiz düğün toplantıları ile ilgili bazı hadisleri şu şekildedir;

Evliliğin almeti nikâhın ilan edilmesidir.( Nesai, Nikah, 72)

Resulullah SAV, Abdurrahman bin Avf r.a üzerinde zaferan kokusu (düğünde sürülen koku) görünce sordu: “Bu ne hal?”

Abdurrahman bin Avf r.a : “Bir kadınla bir miktar altın mehir karşılığında evlendim.” dedi.

Resulullah ‘’Allah mübarek eylesin. Ancak bir koyunla da olsa düğün ziyafeti ver.” Buyurdu. (Nesai, Nikah, 74, 75; Müslim, Nikah, 79, 80; Tirmizi, Nikah, 10)