Tıpta insan vücudunda bulunan kötü huylu tümörlere kanser adı verilmektedir. Günümüzde gelişen bilim ve teknolojik ile çeşitli kanser tedavileri uygulanmaktadır.

Kanser toplumda ismi duyulunca bile korkulan ve sıkça görülen bir hastalık türüdür. Kontrolsüz bir biçimde büyüme gösteren kötü huylu tümörler kanser hastalığını oluşturur.

Kanser nasıl oluşur?

İnsan bedeninde yaratıcı tarafından belirlenmiş mükemmel bir sistem ve işleyiş vardır. Canlıları oluşturan her hücrenin belirli bir bölünme sayısı bulunur. Bu hücrelerin hangi zamanda, nerede bölüneceği mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Ancak kanser hücreleri buna ters olarak kontrolsüz şekilde bölünme gösteri ve büyür. Bu durumun sonucu olarak ölümcül riskleri olan kanser hastalığı meydana gelmektedir.

Kanser bulaşıcı mıdır?

Kanser hastalığı diğer bazı hastalıklar gibi bulaşıcı bir özellik taşımaz. Kanserin iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

İyi huylu (benign) tümörler aslında kanser sayılmamaktadır. Çünkü bu kanser başka organlara ya da dokulara yayılma eğiliminde değildir. Kendini tekrarlamaz ve bulaştığı yeri eritmezler. Ancak kötü huylu kanserin yayılma özelliği olmasından dolayı çok büyük risk taşır. Kanser çıkarttığında tekrarlayabilir, kan ve lenf yoluyla en uzakta bulunan organlara kadar uzanıp yayılabilir.

En çok görülen kanser türleri hangileridir?

Günümüzde en çok rastlanan kanser türleri arasına şunlar sayılabilir; Deri kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, sindirim ve üreme kanseri.

Kadınlarda en çok görülen kanser hangisidir?

Meme kanseri, rahim kanseri ve bağırsak kanseri kadınlarda en fazla oluşan kanser türlerinin başında gelir.

Erkeklerde en çok görülen kanser türleri hangileridir?

Erkeklerde kalın bağırsak, akciğer, prostat ve mide kanseri oluşma oranı çok yüksektir. Araştırmalardan çıkan sonuca göre kanserlerinin %16'sı ve kanser ölümlerinin %28'i akciğer kanserinden dolayı meydana geliyor. Akciğer kanserinin erkeklerde oranı yüzde 35 civarındayken bu oran kadınlarda yüzde 19'dur. Kanser çık sık görülen ve insan hayatına olumsuz etkisi en fazla olan hastalık türlerinin başını çekiyor. Ölümcül sonuçları çok sık olabildiğinden dolayı bu hastalığın tedavisi büyük önem arz etmektedir.

Kanser tedavileri nelerdir?

Günümüzde sıklıkla uygulanan en önemli kanser tedavileri şunlardır;

Kemoterapi: kötü hücrelerin öldürmek amacıyla ilaç kullanılması

Radyoterapi: Işın tedavisi olarak bilinen bu tedavi yönteminde belirli miktarda ışın verilerek kanser hücrelerin öldürülmesi.

Alternatif tıp: Asıl uygulanan tedaviye destek amacıyla uygulanır ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Cerrahi: Son tedavi yöntemi cerrahi yöntemdir. Bu uygulamada kanserli doku ve çevresindeki bir miktar sağlıklı doku ameliyat edilerek alınır. Bazen yeterli olmaması durumunda radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte yürütülür. Bu tedavi yöntemlerinden en dikkat çekici olanı ise kök hücre tedavisidir. Gelişim aşamasında olduğu için yaygın olarak tercih edilmektedir.