Dinimiz İslamiyet’te Allah yolunda mücadele halindeyken ölenlere şehit denilmektedir. Kuran ayetleri ile sabit olan bu hükmün yerine gelmesi için bazı şartlar gerekir. Herkes şehit olurmu? Vatanı için ölenler şehit sayılırmı? Şehitlik makamları nelerdir?

Şehitlik Kuran’da yer alan BAKARA Suresinin 154. Ayeti ile bildirilmiş bir makamdır. Ayetin manası mealen şu şekildedir;

‘Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.’

Kuran’da bu şekilde bildirilen şehitlik makamına ulaşanlara şehit denilir. Allah yolunda mücadele ederken ölen ya da öldürülen Müslümanlar şehit olurlar. Ancak burada ‘Allah yolunda mücadeleden kastın ne olduğu iyi anlaşılmalıdır. Çünkü son zamanlarda dünyada istismar edilen İslam’daki ‘cihad’ kavramı kasti olarak ve bilerek yanlış aktarılmaktadır. Allah yolunda mücadele yani cihad sadece silahlarla savaşmak anlamı taşımamaktadır.

Allah’ın rızası umularak yapılan, Allah’ın rızasına en çok uyan her türlü davranış, hal ve hareket Allah yolunda mücadele etmek demektir. Allah’ın dininde bildirdiği emirleri, yasakları yani Allah’ın mesajını bütün insanlara ulaştırmak amacıyla yapılan bütün gayretler cihaddır. Şehitlik makamına ulaşabilmenin şartları Kuran’da ve Peygamberimiz S.A.V’in hadislerinde detaylı bir şekilde bildirilmiştir.

Bir Müslümanın şehit sayılabilmesi için altı şart vardır. Bunlar Müslüman olmak, akıllı olmak, cünüp olmamak, hayız ve nifas halinde bulunmamak. Şehitler yıkanmadan öldürülmüş olduğu kanlı elbiseleri ile defnedilirler.

Vatanı için ölenler şehit sayılırmı? Sorusu sıkça sorulardandır. Müslümanların yurdu olan bir vatanı ve Müslümanların hakim olduğu bir devleti korumak için canını feda eden Müslümanlarda şehit sayılmaktadır.

Şehitlik 3 makamda gerçekleşir. Bunlar Şehid-i Kâmil, Şehid-i Uhrevi ve Şehid-i Dünyevi’dir.

Hem dünyada hem de ahirette şehit sayılan Müslümanlara Şehid-i Kâmil denilir. Bu Müslümanlar Allah yolunda savaştayken ya da terörist, eşkıya veya hırsızlar tarafından öldürülmüştür

Dünyada şehit sayılmayan, normal bir ölü gibi yıkanıp gömülen ancak Allah katında şehit kabul edilen şehitlere Şehid-i Uhrevi denilir. Şehit olmanın görünen şartlarından birine uymayan ancak ahirette şehit sayılacak Müslümanlar bu makamdadırlar. Bunlar suda boğulan, ateşte yanan, enkaz altında kalarak can veren, veba gibi bulaşıcı hastalıklardan ölen, sıtma gibi ateşli hastalıklardan ölen, karın ağrısından, baş ağrısından dolayı ölen, ilim öğrenme yolundayken ölen, doğum sırasında veya lohusa iken ölen kadınlar, helal kazanç peşindeyken iş kazasından ölen, Cuma gününün gecesi ölen, yılan sokması gibi sebeplerden dolayı ölenlerdir.

Kalplerinde manevi hastalık ve nifak bulunanlar ancak görünürde Müslüman olanlar şehitlik şartlarına göre öldüklerinde dünyada şehit muamelesi görür ancak ahirette cehennemin en alt tabakası ile cezalandırılacaklardır. Bunlara Şehid-i Dünyevi denilmektedir.