Polis ve asker bir ülkede güvenliği sağlamanın en önemli unsurlarındandır. Bu iki güvenlik gücünün arasında ne gibi farklar vardır?

Her ülkenin kendisine ait toplumun refah, huzur ve güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetleri vardır. Güvenlik gücü en üst seviyede olan toplumlar asayişin bozulması zordur. Bir ülkenin güvenliğini ve toplumun asayişini sağlayan güvenlik gücü genel itibariyle polis ve askerden oluşmaktadır. Bu iki birim arasında bazı görev statü farklılıkları bulunur. Askerin görevleri nelerdir? polisin görevleri nelerdir ?, asker ve polisin farkı nedir? gibi soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için hemen açıklayalım.

Öncelikle her ülke kendisini dış güçlere karşı koruyacak bir orduya muhtaçtır. Dışarıya karşı güvenli olmayan ülkelerde iç asayişin sağlanması mümkün değildir. Dünyada her ülkenin ordusu bulunur. Ordular askerlerden oluşmaktadır. Türkiye’de ordu Başbakanlığın emri altında kurulan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı görev yürütür. Askerin ana görevi savaşta ve barışta ülkesini ve devletini dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumaktır. Askerler genelde kırsal alanda görev yaparlar.

Polisler ise toplum içerisinde genel asayişin sağlanmasından sorumludur. Suç işleyenleri yakalar, trafiği denetler, kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele eder. Polis daha çok şehir içerisinde görev yapar. Ancak şehirlerin genişlemesiyle birlikte bazı bölgelerde kırsal alanlarda da asayişi sağlamakla yükümlü olurlar. Polisler her şehirde kurulan Emniyet Müdürlüğü’ne, bu müdürlükler de ilçe ve ilin kaymakam ve Valisine bağlıdırlar.

Askerler Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alırlar. Polislik ve askerlik genel anlamda bir meslektir. Ancak askerlik yapmak zorunlu iken polislik yapmak zorunlu değildir. Kanunlarda belirtilen yaşa gelen her erkek vatandaş yine kanunlarda belirlenmiş süre içerisinde askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Askerler genelde kışlalarda halktan ayrı bir düzen içerisinde çalışır. Polis ise toplumun asayişini sağlamakla görevli olduğu için halkın içinde ve şehir merkezlerinde çalışır.

Bunun yanı sıra asker olan ancak asayişi sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetleri de bulunur. Jandarma da askerlerden oluşmasına rağmen polis gibi asayişi sağlamakla görevlidir. Ancak polis şehir merkezlerinde görev alırken jandarmalar daha çok köy ve kasaba gibi kırsal alanlarda asayişi temin ederler. Jandarma birimleri de polise benzer bir şekilde teşkilatlanmıştır. İlçelerde bulunan jandarma karakol komutanları kaymakama, il merkezindeki jandarma komutanlığı ise valiye bağlıdır. Bunun yanı sıra il Jandarma komutanları ‘Jandarma Bölge Komutanı’ aracılığıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na, oradan da İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yürütür.