Biyografi yazılırken dikkat edilmesi gereken konular bulunur. Peki nedir bu biyografi yazarken dikkat edilmesi gereken konular? Biyografi yazarken dikkat edilmesi gereken konulara geçmeden önce biyografi ne anlama gelir? bu sorunun cevabını verelim. Biyografi siyaset, spor, sanat, edebiyat veya iş alanlarında tanınan ünlü kişilerin hayatına ve başarılarına yönelik bilgileri tarafsızca aktaran yazılı metinlere denilmektedir. Biyografi yazarken biyografi yazma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Biyografiler hayatı anlatılan kişi tarafından değil onun yakınları veya o kişi hakkında araştırma yapan kişilerce yazılır. Kişinin kendi yaşamını aktardığı biyografilere ise otobiyografi denir.

Biyografi yazma teknikleri arasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu kişi hakkında doğru, ayrıntılı bilgilerin yanı sıra bilinmeyen bilgilere de ulaşabilmektir. Biyografisi yazılacak olan kişi hayatta değilse hakkında geniş araştırma yapılır. Bu biyografi yazma teknikleri Hayatta ise bizzat kendi hayat hikâyesi kendi dilinden öğrenilebilir. Hayatı hakkında ilgili sorular sorularak cevaplar alınır. Topladığı verilerden biyografiyi hazırlarken istifade eder.

Yazılan biyografilerde tarafsız bir dil kullanılmalı hayatı anlatılan kişi hakkında ne gereksiz övgülere yer verilmeli ne de yerilmelidir. Objektif ve gerçekçi olmaya özen gösterilmeli. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmak gereklidir. Kişi hakkında aktarılan bilgilerin doğruluğu bakımından aktarılan bilgiler bir belgeye, tanığa ve kanıta dayanmalıdır. Böylece toplanan veriler ışığında kronolojik sıralamaya dikkat edilerek kişinin yaşamı anlatılır.

Biyografilerde hayatına anlatılan kişinin önemi ve değerine vurgu yapılmalı, farkı ortaya çıkarılmaya çalışılarak tüm yönleri ile kişi okuyucuya tanıtılmalıdır. Bu tür hayat hikâyelerini aktaran yazılarda bir kişi tanıtılabileceği gibi birden fazla kişinin hayat hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi yazıları da bulunmaktadır. Biyografi yazılarının roman türünde işlenmesine ise biyografik roman denilir.

Biyografiler belirli kriterlere göre birbirlerinden ayrılırlar. Yazılan biyografi bütün dönemlere, uluslara ve mesleklere yönelik ise Evrensel biyografi olarak adlandırılır. Bir ulusa ile özdeşleşmiş kişilerin hayat hikâyelerini anlatan bu metinlere ulusal biyografi, eğer biyografisi yazılan kişi belirli bir bölgeye mensup ise bu biyografilerinin toplanmasıyla meydana getirilen eserlere bölgesel biyografi, belli bir meslek grubuna mensubiyetiyle ön plana çıkmış kişilerin biyografilerine ise mesleki biyografi denir. Biyografiler yazım tekniklerine göre de ayrışırlar. Bunlar bilimsel biyografi, biyografik roman, nekrolojidir.