Daha geniş bir bakış açısına sahip olmak açısından genel kültür olmazsa olmazdır. Peki genel kültürümüzü nasıl arttırabiliriz? İşte birkaç ufak tavsiye…

Genel kültür öncelikle bizim dünyamız, görüşlerimiz ve eğilimlerimiz dışında olan bilgilerde olabilir. Bu nedenle siyasi-politik görüşü, dini inancı, eğilimleri ve yaşam tarzı ne olursa olsun ‘dış’ bilgileri de mutlaka okumak ve bilmek gerekir. Dış bilgilerden kasıt karşıt görüş veya bilgilerdir.

Kişi kendi benimsediği değerler dışında ‘ötekileştirdiği’ diğerlerini de benimsemese de anlamalı ve bilmelidir. Genel kültürünüzü arttırmak istiyorsanız kendi dünyanıza ve bildiklerinize körü körüne bağlanmamalısınız. Her olayı kendi ideolojik görüşünüze göre değerlendirmemelisiniz.

Bazı konularda uzmanlaşmak önemlidir ancak diğer konularda da az çok bilgi sahibi olmak genel kültürü geliştirmenin yolları arasındadır. Her edinilen bilgiye inanmamalısınız. Bilginin doğruluğunu araştırın ve ona göre bir karar verin.

Yabancı dil bilmekte birçok bilgi kaynağından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Özellikle günümüzde gelişen internet ağıyla birlikte ana dil dışında diğer dillerdeki yazıları, makaleleri okumak değişik ve farklı bilgiler edinmenize yarayacaktır. Çünkü Türkçe ile sadece bu dilde yazılan kaynaklardan istifade edebilirsiniz ancak İngilizce gibi tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan yabancı dillerdeki hazırlana kaynaklardan bilgi edinebileniz için bu dilleri de bilmeniz gerekir.

Genel bilgilerin dışında sosyoloji, felsefe ve tarih gibi konularda derin bilgiler ve kitaplar okuyarak genel kültür seviyenizi arttırmanız mümkündür. Bu türden bilimler insan ufkunu genişletmekte ve çok farklı açılardan yorum getirebilme kabiliyetini geliştirmektedir. Özellikle farklı kültürleri anlamak, en başta insanoğlunu anlamak ve anlamlandırmak için doğu ve batı felsefesini bilinmesi önemlidir

Edebiyat genel kültürü geliştirmenin yolları arasında yer alır. Edebi eserler okumanız hem kelime dağarcığınızı geliştirecek hem de bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü edebiyat eserleri yazıldıkları dönemin ve kültürün izlerini taşır ve yansıtır. Bu nedenle Türk edebiyatı ve yabancı edebiyatlara ait kitap, roman veya şiirleri okuyarak o toplum ve o dönem hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sinema, müzik, folklör ve resim gibi güzel sanatlarla ilgilenmelisiniz. Hangi dine veya mezhebe mensup olursanız olun diğer dinler ve mezhepler hakkında bilgi sahibi olun ve kutsal kabul edilen kaynaklardan istifade etmeye çalışın. Kulak duyma veya çevreden öğrenilen ile yetinmeyin hem dininizin esaslarını hem de diğer dinlerin neyi barındırdığını bilmeniz genel kültür birikiminize fayda sağlar.

Bunların dışında spor, doğa bilimleri, sinema, tiyatro alanlarında araştırmalar yapmak ve bu alanlardaki faaliyetlere katılmakta genel kültürünüzü geliştirecektir. İmkanlarınız dahilinde yurtdışına seyahatler gerçekleştirin ve farklı kültürleri tanıyın. Çok fazla okumak, araştırmak bazen tek başına yeterli olmaz. Genel kültürü geliştirmenin yolları arasında gezmek önemli bir yerdedir. Gezerek ve görerek de genel kültürünüzü görsel hafızayla birleştirebilir, bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.