Taşınabilir cihazlarda sıklıkla kullanılan pillerin kullanım süresi kullanım şekline ve pilin kalitesine göre değişmektedir.

Genellikle taşınabilir elektronik cihazlarda kullandığımız kalem piller kullanım süreleri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü kullanım şekli, nerede kullanıldığı ve pilin kalitesi bu aşamada pilin ömrüne etki eden unsurlardır.

Genel itibariyle piller, şarj edilebilen ve şarj edilemeyerek kullanım sonrası atılan piller olmak üzere 2 kısmı ayrılır. Şark edilemeyen ve kullanıldıktan sonra atık maddeye dönüşen piller genelde sıklıkla kullanılan pillerdir. Özellikle kablosuz Mouse, saat veya kumanda gibi taşınabilir cihazlar kullanımı tercih edilen piller ‘kalem’ pil dediğimiz AA ve AAA pillerdir. AA piller taşınabilir elektronik aletlerde yaygın olarak kullanılır.

Şarj edilemeyen AA pil ve şarj edilebilir pillerde tek bir elektrokimyasal hücre bulunur. AA piller çalışma döngüsüne ve kesme voltajına bağlı olarak ortalama 400-900 mili-amper saat kapasitesine sahiptir. Türkiye’de genel olarak 90 ayrı markada pil piyasa bulunmaktadır. Bunların içinden sadece 15 tanesi en fazla bilinen markalardır.

Piller genel olarak 2 şekilde üretilir. Çinko -karbon ve alkalin piller ve çinko - karbon piller. Çinko -karbon pillerin üretimi çok daha ucuzdur. Çinko - kurşun piller yüzde 90 oranında daha fazla kullanılmaktadır. Teknik yapıları nedeniyle ömürleri sınırlı olan bu piller, diğer pillere kıyasla ömürleri en kısa olan pillerdir.

Şarj edilemeyen piller 1.5 Volt gerilim sunabilmektedir. Ancak bu piller ilk başlarda gerilimi sunabilmekte daha sonradan ise bu gerilim düşmektedir. Bununla birlikte şarj edilen piller 1.2 volt gerilim sunmalarına karşın daha uzun ömürlü olmakta ve daha uzun süre kullanılmaktadır.

Şarj edilebilir pillerde yaşanan voltaj düşmesi daha yavaş olmaktadır. Kullanılmayan şarj edilebilir pillerin boş olarak bırakılmaması tavsiye edilir. Ancak bu kalem piller doldurulmuş olsa dahi yaklaşık 2,3 ay içerisinde boşalırlar. Bundan dolayı şarj edilebilir pillerin kısa aralıklarla şarj edilmesi önemlidir.