Cinler Kuran’da varlıkları haber verilen gözle görülemeyen varlıklardır. Cinler de insanlar gibi Allah’ın emirlerine uymakla yükümlüdür. Cinler bir takım özellikleri bakımından insanlardan ayrılmaktadır.

Cinler varlıkları görünmeyen ancak varlığı hissedilebilen ruhani varlıklardır. Aslında cinlerin ruhani olması insan algılarıyla algılanamamasından dolayıdır. İnsanlar cinleri göremez ancak cinler insanları görebilmektedir. Cinlerin insanın atası olan Hz. Adem’den önce yaratıldıkları dini kaynaklarda rivayet edilmektedir. Allah’a isyan edip Adem Peygambere secde etmeyen şeytan da melek değil aslında bir cindir. Ancak İncil’de çeşitli bölümlerde şeytanın melek olduğu yer alır. Bu inanışın buradan kaynaklandığı muhtemeldir.

Cinler de insanlar gibi akıl ve irade sahibidirler. Yaşamları boyunca yaptıklarından ahirette sorumlu tutulacaklardır.

Cinlerin Müslüman olan İyileri olduğu gibi Allah’ı inkâr eden ya da Hristiyan veya Yahudi olan kötüleri de vardır. Cinler irade sahibi oldukları için İnsanlar gibi iyilik ve kötülük yapabilirler.

İnsanlarda olduğu gibi cinlerde doğarlar, büyürler, evlenirler, yaşlanırlar ve ölürler. Cinlerin ömürleri insanlardan çok daha uzundur ve binlerce yıl yaşayabilmektedirler. Peygamberlerin birçoğu cinlerle bağlantı kurmuş ve Allah’ın emirlerini onlara da duyurmuştur.

Kuran’da insanlarla birlikte cinlere de hitap edilmektedir. Ayrıca Kuran cinlerin de sorumlu oldukları kutsal kitabı ve Peygamberimiz SAV cinlerin de peygamberidir. İnsanlar cinlerle bağlantıya geçebilirler. Cinlerden kötü anlamda faydalanılabileceği gibi iyi işlerde de görüşlerinden, bilgilerinden ve güçlerinden yararlanılabilir.

Kısmet bağlama, karıkocanın arasını açma, büyü yapma gibi zararlı ve faydasız işlerde cinlerden faydalanmaya çalışmaz İslam’da caiz değildir.

Zararlı amaçlarla kullanılan cinler bu durumdan hoşlanmadıkları zamanlarda kendisi ile bağlantıya geçen insana da zarar verebilir. Onun dışında cinlerin Allah’a bağlı, samimi ve ibadet ehli Müslümanlara doğrudan zarar verebilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde manevi yönü kuvvetli kişilerin de cinlere zarar vermesi caiz değildir.

Cinler çeşitli şekiller alabilen istedikleri her şekle girebilen varlıklardır. Cinler insanlar gibi fizik ve kimya gibi yeryüzü kanunlarına bağlı değillerdir. Duvardan geçebilir, çok hızlı hareket edebilir ve şekil değiştirebilirler. Ancak cinlerin asıl kendi suretleri de mevcuttur.

Cinler birbirleri ile sürekli bağlantı halinde olurlar. Bu nedenle birbirlerinin nerede olduklarını ve ne iş yaptıklarını bilirler. Cinler geleceği bilemezler. Gaybı yalnızca Allah ve onun izniyle onun bildirdiği melekler ve kullar bilebilir.

Kuran’da cin suresinde cinlerin Kuran’dan önce Hz. Musa’nın dinine ve Tevrat’a bağlı oldukları bildirilmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman’ın krallığı zamanında cinlere hükmettiği ve onları çeşitli işlerinde kullandığı haber verilir.