Dinimizde insan vücudu Allah’ın bir emaneti olarak görülmektedir. Dolayısıyla kulak, burun, dudak gibi bölgelere zarar verecek şekilde delik açılması haram derecesinde olmamakla birlikte doğru değildir.

Dudak, burun, dil, kaş gibi yerlere açılan deliklere takılan piercing dinen caiz görülmemiştir. Çelik ve titanyumdan yapılan bu takılar dudaklara, kaşlara veya buruna delik açıklamak suretiyle takılmaktadır. Dolayısıyla insan vücudunun yapısını ve bütünlüğünü bozmaktadır.

İslam’da dini hükümler Kuran ayetlerine ve hadislere dayandırılmaktadır. İslam fukahası ayetlere ve hadislere bakarak bir konu hakkında fıkhi hüküm verir. Dinimizde belirli ölçüler çerçevesinde süslenmek sünnettir. Peygamberimizin saçlarını siyaha boyattığı, saçlarını taradığı, gözlerine sürme çektiği rivayet edilmektedir. İslam örfünde küpe tarzı süs eşyaları takmak kadınlara özgüdür.

Peygamberimizin hadislerinde ve Kuran ayetlerinde erkeklerin kadınlara benzemeleri haram kılınmıştır. Özellikle erkekler için piercing taktırmanın haram derecesinde olduğunu belirtmek gerekir. Buhari’de yer alan bir hadisde bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir.

"Peygamberimiz (s.a.v.) erkeklerden kadına benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etti."

Kadınların zinetlerini (yani süslerini) göstermeleri Kuran’da pek çok ayette haram kılınmıştır. Bu ayetlerden biri şu şekildedir;

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zinet (yer)lerini göstermesinler. (Nur suresi, 31)

Dolayısıyla kadınların vücuda zarar verecek ve fıtratı bozacak olan piercing benzeri takıları takmaları, taksalar bile göstermeleri caiz değildir.

Erkeklerin dudak, dil, kaş gibi yerlerini deldirmeleri ve piercing takmaları da caiz değildir. Bu tür davranışlar fıtrata aykırı olduğu ve küfür ehline benzenildiği doğru görülmez.