İslam kültüründe küpe benzeri takılar takmak kadınlara özgü bir hareket olarak görüldüğü için erkeklerin küpe takmaları uygun görülmez.

İslam’da Kuran ve Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV’in hadisleri çerçevesinde oluşturulan hükümler bütün Müslümanları bağlamakla birlikte, kadınlara ve erkeklere özgü fıkhi hükümlerde bulunur. Müslümanların şık olması, dikkat çekmesi, süslenmesi ve temiz olması Allah’ın bir emri ve Peygamberimiz’in de bir uygulamasıdır. Müslümanlar küfür ehline daha güçlü ve daha güzel görünmek ve örnek olmak adına süslenebilir. Ancak bunun çerçevesi Kuran ayetleri, hadis ve sünnetler ile belirlenmiştir.

Müslümanların küfür ehline benzemesi haramdır. Peygamber Efendimiz birçok hadisinde bir takım davranışların küfür ehline özgü olduğunu ve Müslümanların bu davranışları sergilemekten kaçınması gerektiğini buyurmuştur. Bunun yanı sıra dinimizde erkeklerin kadınlara benzemesi, kadınların da erkeklere benzemesi haramdır ve Allah tarafından bunu yapanlara lanet edilmiştir. Bu konuda güvenilir hadis kaynaklarında yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz’in şu şekilde buyurduğu rivayet edilmiştir;

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti" (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22.)

Küpe takmak İslam geleneğinde kadınlara özgü bir davranış biçimi olarak görülmüştür. Kuran ve hadislerde küpe takmanın ‘haram’ olduğuna dair net bir ifade yer almasa da diğer hükümler gereğince erkeklerin kadınlara ait olan bir davranışı sergilemesinin haram olmasından dolayı küpe takmanın da mekruh yani hoş görülmeyen bir davranış olduğunu söylemek mümkündür. Kimi fıkıhçılar erkeklerin küpe takmasının ve kulağını deldirmesinin haram olduğunu açıklamış kimi fıkıhçılarda bunun haram seviyesinde olmadığını ancak mekruh olduğunu belirtmişlerdir.