Eğitim sistemi ülkemizde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Peki eğitim sistemi nasıl olmalı?

Bir ülkenin gelişiminde önemli bir yer tutan eğitim sistemi devletin yönetilmesinden ekonomik ve sosyal hayatın işleyişine kadar pek çok alana doğrudan etki eden bir alt yapı konusudur. Eğitim sistemi iyi olmayan ülkeler hem gelişmişlik oranı düşük olma eğiliminde hem de beyin gücü açısından fakir kalmaktadır.

Her ülke eğitim sistemine geniş bir yatırım alanı olarak bakmalıdır. Türkiye’de uzun yıllardadır oturmuş bir eğitim sistemi sorunu bulunuyor. Eğitim sisteminde sürekli köklü değişiklikler yapılması var olan eğitim düzeyini de olumsuz yönde etkilemekte. Peki eğitim sistemi nasıl olmalı? Bu konuda dünyada çok sayıda örnek mevcut. Bir ülkede başarılı olan eğitim sisteminin diğer bir ülkede başarı getireceği ise garanti değildir. Bu nedenle ülkeler kendilerine özgü eğitim sistemlerini oluşturmak zorundadır.

Eğitim sisteminde farklı modeller uygulayan ve başarılı olan ülkeler için örnek olarak 2 ülke verilebilir. Bunlar Finlandiya ve Güney Kore. Bu iki ülkede 50 sene öncesine kadar eğitim sistemi problemi yaşanmaktaydı. Özellikle 20 yüzyılın ortasına yaşanılan savaşlarla harap olmuş bu ülkeler eğitim alanında yaptıkları atılımlarla büyük mesafeler kaydettiler. Kore2nin uyguladığı eğitim sistemi daha fazla çalışmaya yönelik bir model olarak kendini gösteriyor.

Çocukların yeteneklerinden çok daha fazla çalışarak eğitim hayatlarında başarılı olmaya zorlanıyor. Güney Kore’nin uygulamış olduğun bu modelin ne kadar doğru olduğu ve verimi ne kadar arttıracağı tartışılmakla birlikte Güney Kore ekseninde eğitim seviyesini büyük bir oranda arttırdığı bir gerçek. Güney Kore’de okur-yazar oranı yüzde 100’leri buluyor.

Finlandiya’da uygulanan eğitim modelinde öğrenciler katılığın ve esnekliğin faydalarını yaşayarak öğreniyorlar. Okullar toplumun merkezin bulunuyor. Finlandiya’daki okullarda eğitim hizmetinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde yapılıyor. Bu eğitim sistemiyle öğrencilerden bir kişilik bilinci oluşturulmak hedefleniyor. Daha kısa ve okul tarafından finanse edilen müfredat dışı sosyal faaliyetlerle zenginleştirilmiş bir eğitim süreci yürütülüyor.

Ülkemizde eğitim hizmeti büyük çoğunlukla devlet tarafından verilmekte ve sistem devlet eliyle denetlenmektedir. Dolayısıyla eğitim sisteminde dışarından bir denetleme mekanizmasının olması sistemin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Sınav ağırlıklı bir eğitim modelinden ziyade öğrencileri sınavlara hazırlayacak alt yapının oluşturulması gerekir. Uzmanların görüşüne göre eğitim sisteminin sivilleştirilmesine önem verilmesi gerekir.

Sivilleşme oranı ile kalite oranının artacağını düşünen uzmanlar devletin yine bu sistemi denetleme yetkisine sahip olmasının öneminin de altını çiziyorlar. Sonuç olarak ülkelerin kalıplaşmış eğitim sistemleri veya kendi yapısına uygun olmayan modelleri uygulamak yerine kendi sosyal, ekonomik ve kültür düzeyi dikkate alınarak yeni bir sistem oluşturulması en başarılı sonucu verecek yollardan birisidir. Aynı zamanda dünyada diğer ülkelerdeki eğitim modellerden de örnekler almak bu değişime katkı sağlayacaktır.