Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Eskişehir, gelişen sanayi ve şehircilik anlayışıyla ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. Eskişehir, bünyesinde barındırdığı iki üniversitesi, kültürel mirasları, sanat yapıları ve planlı sanayisi ile Avrupalı kentler görüntüsüne ulaşmış, eğitim ve bilim kenti olmuştur.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Metropol kentler dışında bünyesinde iki üniversite barındıran tek Anadolu şehri olan Eskişehir, ülke gençlerine birçok fakülte, yüksekokul ve enstitüyle destek vermekte ve tam anlamıyla bir üniversite şehri olarak anılmaktadır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Ülkenin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencilerini de barındırmakta olan Eskişehir’in 2012 yılı itibariyle toplam nüfusu yaklaşık 790 bindir. Bu nüfusun ise yaklaşık yüzde 10’luk bir kısmı kırlarda, geriye kalan yüzde 90’lık bölümüyse şehirde yaşamaktadır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla muazzam bir şehir olan Eskişehir; mimari gelişim, doğal yaşam ve kentleşme adına yaptığı doğru yatırımların dışında ekonomik, kültürel ve eğlence sektörü gibi alanlarda yaşadığı gelişmelerle de ülkenin büyük bir çekim merkezi haline gelmiş, son yılların en yaşanılabilir şehirlerinden biri olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
TARİHÇE
Eskişehir tarihi günümüzden yüzyıllar öncesine, M.Ö. 14. yüzyıla dayanmaktadır. Çok eski bir yerleşim yeri olan bu şehir, o çağlarda Hitit medeniyetinin merkezi konumundadır. M.Ö. 12. yüzyılda ise Frigler Anadolu’ya girerek geniş bir yayılma göstermiş ve o dönemlerde "Dorylaeum" adıyla anılan Eskişehir’in de içinde bulunduğu birçok şehri fethederek geniş bir krallık kurmuşlardır. Sonrasında ise Eskişehir; Lidyalılar, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Eskişehir tarihinde Türklerle ilk buluşma ise Selçuklular zamanında olmuştur. Selçuklular ile Haçlılar arasında yapılan savaşlara sahne olan şehir, 1074 yılında Selçukluların egemenliğine geçmiştir. Selçuklularla birlikte "Sultanönü" olarak anılmaya başlanan Eskişehir; günümüzde Selçuklu dönemine ait pek çok eseri bünyesinde barındırmaktadır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Eskişehir tarihini incelediğimizde bu şehir, yeryüzünde yüzyıllarca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun başlangıç noktası konumundadır. Zira 1298 yılında Osman Bey, uçbeyi olduktan sonra ilk olarak Eskişehir’i, sonrasında İnönü, Seyitgazi ve Sivrihisar’ı topraklarına katarak o büyük imparatorluğun temelini atar. Sonrasında imparatorlukla beraber şehir de büyük gelişme göstermiş, birçok tarihi olaya ve kültüre tanıklık etmiştir.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Ayrıca 1894 yılında buharlı lokomotif ve vagon tamiri amacıyla Almanlar tarafından kurulan ve "Anadolu Osmanlı Kumpanyası" adı verilen bir atölye; günümüzde "Tülomsaş" adı verilen, raylı sistem ve demiryolu araçları ile ilgili tüm onarım ve bakım çalışmalarının yapıldığı gelişmiş bir merkez olacak, cumhuriyet tarihinin ilkleri bu yapı bünyesinde meydana gelecektir.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Eskişehir, Türk tarihi açısından Kurtuluş Savaşı’nda da önemli bir role sahiptir. Eskişehir tarihi, Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan beş önemli meydan muharebesinin üçüne şahit olmuştur. 20 Temmuz 1921’de Yunanlılar tarafından işgal edilen ve bir müddet Yunan karargahı olan Eskişehir, 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruzla düşmanı şehirden çıkarmaya başlamış ve 2 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden tamamen kurtulmuştur.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Eskişehir, cumhuriyetin ilanından sonra, 1925 yılında il olmuştur. Şehir özellikle 1950’li yılların sonlarında sanayi alanında büyük gelişme göstermiştir. İlk olarak; 1959 yılında çalışmalarına başlanan ve TCDD’ye ait Tülomsaş firması tarafından üretilen "İlk Türk Lokomotifi" görücüye çıktığında takvimler 1961’i gösteriyordur. Ancak bu tarih, Eskişehir tarihi açısından ilklerin yaşandığı tek olay olmayacaktır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Hemen kısa bir süre sonra, 29 Ekim 1961’de ilk yerli otomobil olan “Devrim Otomobili” üretilmiştir. 1961 yılında Devrim otomobillerinden dört adet üretilmiş ancak yalnızca bir tanesi günümüze ulaşmıştır. Tülomsaş’ın müze bahçesinde camdan bir garajın içinde muhafaza edilen Devrim otomobili halen çalışır durumdadır.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Eskişehir tarihi, köklü ve ilklerle dolu geçmişe sahip olan bir tarihtir. Günümüzde eğitim, kültür ve sanat alanlarında oldukça gelişmiş, iki adet senfoni orkestrası bulunan ve uluslararası festivaller yapılan bir dünya şehri haline gelmiştir. Her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali’nde müzik, resim, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır. Ayrıca Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarına sahiptir.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
GEZİLECEK YERLER
Eskişehir ufak bir şehir olmasına karşın gezilecek yerler konusunda oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Kentin en eski yerleşim noktası olan Odunpazarı Bölgesi özellikle birçok önemli tarihi ve turistik yapıyı bölgesinde bulundurur.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Tarihi Odunpazarı Evleri, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Eskişehir Balmumu Müzesi, Lületaşı Müzesi ve Çağdaş Cam Sanatları Müzesi buradaki en önemli gezi noktalarından.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Merkezdeki Adalar Bölgesi ve Porsuk Çayı, Haller Gençlik Merkezi ve İki Eylül Caddesi önemli yerlerden. Sazova Parkı, Şelale Park ve Kentpark ise Eskişehir’in en ünlü parkları.
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir
Bir öğrenci kenti: Eskişehir

Bir öğrenci kenti: Eskişehir

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Eskişehir, gelişen sanayi ve şehircilik anlayışıyla ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. Eskişehir, bünyesinde barındırdığı iki üniversitesi, kültürel mirasları, sanat yapıları ve planlı sanayisi ile Avrupalı kentler görüntüsüne ulaşmış, eğitim ve bilim kenti olmuştur.
  • 309
  • 0
Dünyanın en şirin küçük kasabaları

Dünyanın en şirin küçük kasabaları
Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü

Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü
Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde

Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde
Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor

Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor
Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları

Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları