Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
1485 m2 ’lik bir alana kuruludur.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Minberi bir sanat şaheseridir.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Duvarlar kesme ve moloz taşlarla örülmüştür.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresinin 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Camide, Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii

Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii

Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.
  • 289
  • 0
Dünyanın en şirin küçük kasabaları

Dünyanın en şirin küçük kasabaları
Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü

Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü
Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde

Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde
Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor

Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor
Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları

Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları