Nadide bir yapı: Kılıç Mescid Minaresi
Kılıç Minaresi, kesme taştan kare şeklinde bir kaide üzerine oturtulmuştur. Halen 4 büyük basamakla çıkılan kapısı, camiye bitişik olduğu batı tarafında bulunmaktadır. Kapısı ahşap ve tek kanatlıdır. Kaidesinin üzerinde bulunan dört köşe pabuçluk kısmı, köşelerinden bağlanarak silindir gövde ile uyuşmuştur.
53 basamaklı olup, minare gövdesinde şerefe altındaki bilezik ile şerefe arasında çini bir kuşak yer alır. Minarenin konik külahı üzerinde ise hilal biçiminde bir alem vardır.
Nadide bir yapı: Kılıç Mescid Minaresi
Yine kentte süsleyici çini kuşaklara sahip olan tek minaredir. Sivrihisar Ulu Camisinde bulunan ahşap minberin bu minarenin mescidinden getirtildiği söylenmektedir. Anıtsal boyutlara sahip olan minareye bağlı yapının mescid ölçeğinde olması dikkat çekicidir.
Nadide bir yapı: Kılıç Mescid Minaresi
Kılıç Mescidi 1175 yılında Şeyh Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Camisi yıkılmış yalnız minaresi kalmıştır. Cami adını bu mahallede oturan Oğuz Boylarının Kılıç aşiretinden aldığı mümkün olduğu gibi Sivrihisar, kılıçla fetholunduğu ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescid olması dolayısıyla da bu ismi almış olması muhtemeldir. Minare inşa edildiği dönemin özelliklerini taşıması nedeniyle değer kazanmaktadır.

Nadide bir yapı: Kılıç Mescid Minaresi

Kılıç Minaresi, kesme taştan kare şeklinde bir kaide üzerine oturtulmuştur. Halen 4 büyük basamakla çıkılan kapısı, camiye bitişik olduğu batı tarafında bulunmaktadır. Kapısı ahşap ve tek kanatlıdır. Kaidesinin üzerinde bulunan dört köşe pabuçluk kısmı, köşelerinden bağlanarak silindir gövde ile uyuşmuştur.
53 basamaklı olup, minare gövdesinde şerefe altındaki bilezik ile şerefe arasında çini bir kuşak yer alır. Minarenin konik külahı üzerinde ise hilal biçiminde bir alem vardır.
  • 136
  • 0
Dünyanın en şirin küçük kasabaları

Dünyanın en şirin küçük kasabaları
Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü

Türk mimarisinin önemli eserlerinden: Kesikköprü
Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde

Dünyadaki ikinci büyük meteor çukuru o ilimizde
Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor

Bu köyün bütün nüfusu Ermenilerden oluşuyor
Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları

Kastamonu'da ilginç bir mezarlık: Evkaya Mezarları