İSLAM

13.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi
-

VAHYİN DİLİNDENاِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ ز۪ينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً   وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَع۪يداً جُرُزاًۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık.

 Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız."

 (Kehf Suresi, 7-8)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

 Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek için bunca güzel nimetleri; malı, mülkü, evlât ve serveti, dünyanın bir süsü olarak yaratıp çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. Böyle olmasaydı denemenin bir anlamı kalmazdı.

Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır. 

 Dünyada sürekli olan hiçbir şey yoktur; kıyamet gününde dünya da değişecektir; kalıcı olan yalnız Allah’tır. Bir âyette şöyle buyurulmuştur: “Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’ın huzuruna çıkacaklardır” (İbrâhim 14/48; ayrıca bk. Rahmân 55/26-27).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 536-537

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Dünyanın Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, ondan kafire bir yudum su dahi içirmezdi."

(Tirmîzî)

AÇIKLAMASI

“Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymetinin olmayışı”nın, "ebedi ve baki olan ahiret alemine nispetle" olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu dünya hayatı fani, geçici ve yok olmaya mahkum bir mahiyete sahiptir. Fakat, beka alemi olan ahiret hayatından bir sinek kanadı kadar dahi olan bir nur ebedi ve sonsuz olması yönüyle, yeryüzünü dolduracak geçici olan bir nurdan daha çoktur.

Hadisin izahında dikkate verilen diğer bir husus da şudur: Hadiste bahsedilen dünya, bildiğimiz koca dünya değil, her insanın kendi şahsi ve hususi dünyasıdır. Yani, insanın kendi dünyası, istifade edip tattığı pek çok nimetler; beka aleminin bir sinek kanadı kadar feyzine denk gelmemekte, o ihsanlar ebedi olduğu için daha üstün ve kıymetli olmaktadır.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.