ÖDÜLLÜ TYT SINAVI
TAMAMLANDI ESKİ SINAVLAR
İÇİN TIKLAYIN

Okur Postası

2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli mi?

Gazetemiz okurlarından Ömer Hüseyin, "2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli mi?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli mi?
-

Ömer Hüseyin

MEB 2023 Eğitim vizyonu 2018 ekim ayında açıklandı. Efradını cami ve ağyarını mani olarak hazırlanmaya çalışıldığı ancak kusursuzluk zirvesine ulaşamayan 2023 eğitim vizyonunun dayandığı temelin insanı bütüncül bir yaklaşımla yani biyolojik-psikolojik-sosyolojik-kültürel-inançsal bütün özellikleriyle tanımak, tanıtmak, değerlendirmek ve eğitmek felsefesi olduğu görülüyor. En azından vizyonda böyle açıklanmış.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu güç, üstün özellik ve niteliklere sahip, milli ve manevi değerlerimizle donatılmış nesillerdir. Kültür ve medeniyetimize uygun bir şekilde bu milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerimiz aklıselim (iyiyi ve doğruyu bulan akıl), kalbiselim (temiz gönül) ve zevkiselim (zevkin en yükseği, manevi ve sanatsal zevk) sahibi olacaktır.

Vizyon felsefesine göre artık eğitimde nicelikten niteliğe doğru adımlar atılmalıdır.

Gerçekten de ülkemizde eğitimin kemmiyetle ilgili öğretmen-derslik-bina-salon-laboratuvar-bilgisayar-internet-akıllı tahta gibi maddi/somut/nicel ihtiyaçları büyük ölçüde tamamlanmış ve milletimiz için nitelik üretme-netice alma merhalesine sıra gelmiştir. Vizyondaki bu talep ve temenni gerçekçi, rasyonel, zamanlama bakımından uygun.

Vizyonda şu isabetli tespitler yer alıyor: 1) Eğitim sistemimizin hem insani araçlarla hem de amaçlarla zengin bir anlayışın uygulama alanında bulunacağı, böylece çatışma, terörizm, ırkçılık gibi beşeri küresel bunalımlardan kurtulabileceğimiz, ‘insanlık’ olgusunun dünyadaki hiçbir toplumu dışlamadan  bütün beşeri kabul etmek demek olduğu ifade edilmiştir. 

2) Sadece madde ve maddi olana yönelen bir eğitim anlayışı reddedilmiştir. İnsan makine, elektronik varlık olmayıp akıl ve kalbi bulunan ve böylece iki kanatlı sıfatına sahip olarak iyilik-adalet-merhamet üçlemesinden ibaret olan yüksek insani ideallere doğru uçabilmektedir.

3) Ahlaklı nesil yetiştirme hedefini vizyonun amacında da görüyoruz. Vizyonun temel amacı şöyle özetlenebilir: Bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlık için çalışan, bilime sevdalı, kültüre meraklı-duyarlı ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir.

Eğitimde demokrasi ve özgürlüklere temas edilmemesi vizyon felsefesinin ciddi bir eksiği. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplum tek tip değildir. Fertler, hayatın birçok yönünde olduğu gibi eğitimin içerik, nitelik ve uygulanışında farklı düşüncelere sahiptirler. Bu noktadan hareketle toplumların ve fertlerin bir kısmı karma eğitimin zıddı olarak karma eğitim hakkını reddetmeden ayrı eğitim istiyor.

Bugün ‘ayrı eğitim olgusu’ dünyada bazı hukukçular ve pedagoglarca kabul edilen bir hak ve eğitim uygulamasıdır. İnsanın kültür, inanç, sağlık ve aklına hiçbir zararı dokunmayan –aksini iddia eden için karma eğitim hakkı var-  ayrı eğitime izin vermemek, bu noktadaki inanç özgürlüğüne kalpte izin verip, uygulamada yasaklama garabetidir. Ülkemizde en büyük eğitim sendikası olan Eğitim-Bir-Sen tarafından da savunulan bu hakkın sahibine verilmesi, karma eğitimin tatbikiyle birlikte, kamil bir laiklik uygulaması ve eksiksiz bir özgürlük ortamının oluşturulması demektir.

Çünkü bize göre laiklik inaçların ve inanca uygun yaşamanın engellenmesi değil, bilakis devlette ve toplumda inançlara uygun hayat tarzlarının yer bulmasıdır. İki kelimeyle bile olsa ayrı eğitim hakkından bahsedilmemesi vizyon felsefesinin önemli bir kusurudur. Bununla birlikte Türkiye’de kanunca tanınmış, meşru görülmüş her inanç grubunun kendi inancına uygun Bakanlıkça teftiş edilecek hususi dini eğitim kurumları açma hürriyetinin demokratik mevsimi gelmiştir. Bu gibi özgürlük alanlarına hiç girilmemesi, vizyon felsefesinin, 1930’lu yılların dayatmacı ve baskıcı pozitivist ve materyalist anlayışlarından tam olarak kendini tecrit edemediğini, kurtulamadığını göstermektedir.

2023 Eğitim vizyonu felsefesine göre fertler, diğer unsurlarla birlikte kendi kültür ve medeniyetinin değerleriyle donanmak için eğitim almalıdır. Bize göre de ders, sınav ve iş başarısını putlaştırmak insanımızın  manevi değerlerine yabancılaşmasına sebep olan durumlardan biridir.

Vizyon felsefesine göre gerçeğin bütünlüğüne saygı duyan eğitim sistemi ilk olarak(!) evrensel zemine ihtiyaç duyar. İkinci olarak o ülkenin rengiyle renklenir ve millileşir.

Vizyon felsefesi metninde geçen yukarıdaki prensibi yanlış buluyoruz. Bize göre eğitim sistemimiz ilk önce kendi milli-lisani-dini ruh köklerinden aldığı hayat veren değer damlalarıyla başlar. Böylece her şeyden önce milli sıfatını kazanır. Bundan sonra milli kültürümüzün asli ölçütlerinin belirlediği ölçü, genişlik ve derinlikte evrensel niteliği haiz olabilir.

Son sözümüz: Artık eğitim uygulamalarımız, talep edenler için geçerli olmak kaydıyla, milli ve insani oluşunun yanında İslami niteliğini de kazanmalıdır. Bir başka deyişle “İslam’ın eğitimi” ve “İslami eğitim” mutlak hürriyet bahçesinde mutluluğuna kavuşmalıdır.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.