İSLAM

25.01.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25.01.2019 Günün âyet ve hadisi
-

VAHYİN DİLİNDEN


Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. 
Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. 
Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

1. Andolsun kuşluk vaktine

2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

(Duha Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır.
Bunların en üstünü 'Lâ ilâhe illâllâh'
(Allah'tan başka ilâh yoktur.) sözüdür.
En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır.
Hayâ da imanın bir şubesidir.”

(Nesâî, Îmân, 16; M153 Müslim, Îmân, 58)

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.