Yaşam

Abdest alırken besmele çekmeyi unutulursak ne olur, abdest geçerli olur mu?

Abdestsiz bir namaz namaz olmayacaktır. Abdest alırken besmele çekmek şart mı? Unutarak besmele çekmeden abdest alındı bu abdest geçerli olur mu? Hanefî mezhebine göre abdeste besmeleyle başlanması sünnettir. Çekilmemesi durumunda abdest olur.

Abdest alırken besmele çekmeyi unutulursak ne olur, abdest geçerli olur mu?
-

Abdest alırken besmele çekmek şart mı? Unutarak besmele çekmeden abdest alındı bu abdest geçerli olur mu? Hanefî mezhebine göre abdeste besmeleyle başlanması sünnettir. Çekilmemesi durumunda abdest olur.

Abdeste besmeleyle başlamak konusu hüküm açısından mezheplerin ihtilafına maruz kalmış bir husustur. Aslında bu ihtilafın sebebi konu hakkında varid olan hadis-i şeriflerin anlaşılma metodudur. Şöyle ki; “el-Mebsut” sahibi es-Serahsi’nin “Ashabu’z-Zavahir diye adlandırdığı bir kısım ashab-ı hadis gibi meseleyi rükün olarak mülahaza edenler daha çok Efendimizden bu konu hakkında rivayet edilen “Abdesti olmayanın namazı yoktur. Besmele çekmeyenin de abdesti yoktur” hadis-i şerifiyle delil getirmektedirler. İbn Mace, Tahare, Babu  Ma  Cae fi’t  Tesmiyeti fi’l Vudu’ 41, No:399.

Besmelesiz abdestin hükmü nedir?

Bu hadis-i şerife tutunup abdeste başlama esnasında besmele çekmenin abdestin rükunlarından olduğunu söyleyenlerin neden es-Serahsi tarafından zahir ashabı olarak nitelendiği açığa çıkmaktadır. İmam et-Tahavi “Şerh-u  Meani’l Asar”ında yukarıda geçen rivayet ve benzerlerini getirdikten sonra “Besmele”yi sünnet olarak görenlerin delil olarak öne sürdüğü rivayetleri de serdeder. Ve geride zikri geçen hadis-i şerifte yer alan “abdesti yoktur” cümlesinin de “Kamil/tam manada abdesti yoktur” şeklinde anlaşılabileceğini söyler. Zira Efendimiz “Komşusu açken tok yatan mü’min değildir” gibi hadis-i şeriflerde “kâmil manada mü’min olmama”sını kastetmektedir.

Abdest nasıl alınır?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Abdestin farzları nedir?

1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

2. Yüzü yıkamak.

3. Başın dörtte birini meshetmek.

4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin sünnetleri nedir?

1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

6. Yıkanan organları ovmak.

7. Ağza üç kere su almak.

8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.

14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

15. Kulakları meshetmek.

16. Boynu meshetmek.

17. Başın tamamını meshetmek.

18. Parmakların arasını hilallemek.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.