Okur Postası

AK Parti, aradıkları Ömerleri bulup sahaya inmeli!

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "AK Parti, aradıkları Ömerleri bulup sahaya inmeli!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

AK Parti, aradıkları Ömerleri bulup sahaya inmeli!
-

Alaettin Köksal

Hükmü kesin olan helal ve haramlar, günümüzde ve kıyamette kadar hiçbir şart altında değiştirilmesi mümkün olmayan Yüce Allah’ın kesin emirleridir. Şüpheli konular hakkında fetva veren diyanet işleri yüksek kurulu, milletin kafasını karıştırmayan, İslam dinine muhalif olan kişilerin istismarına yol açmayan, herkesin kolaylıkla anlayacağı net fetvalar vermelidir. Sigara haramdır, enflasyon oranı üzerindeki fazlalığın faiz olduğunu, bu gibi ve benzeri şüpheli meseleler, ilim ehli tarafından genişçe istişare edilmeden ve kamuoyu oluşturmadan fetva verilmemelidir. Yüce Allah (CC) haram ve helalleri Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde belirtmiştir. [“..Allah  ticareti helal faizi haram kılmıştır…” (Bakara 275)  “Allah size murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Zorda kalan, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur.”( Bakara 173)],

Kesinlik arz eden bu ayetleri, Kur’an ve sünnet bütünlüğü içinde, Müslümanlar tarafından nasıl uygulanacağını,  diyanet işleri fetva kurulu kesin bir dil ile izah etmelidir. “Zaruretler haramları mubah kılar” hadisi şerifin ışığında, şartlara bağlı olarak meydana gelen zaruretler çok iyi incelendikten sonra verilen fetvaların zaruret dışı konular için kıyas edilerek kullanılmayacağını açık bir şekilde kamuoyuna duyurmalıdırlar. Yemek içmek için helal bir şey bulamadığından ölmek üzere olan bir Müslümanın, hayatının selameti için ölmeyecek kadar haram olan bir şeyden yemesine ruhsat verilmiştir. Zaruri hallerde kişiler isterse azimet, isterse ruhsat kullanma yetkisine sahiptir. Devletin zaruriyetiyle kişi ve toplumların zaruriyetleri aynı değildir. Devlet, imkânları ölçüsünde kişi ve toplumların zaruriyetlerini kaldırmakla yükümlüdür. Devleti yönetenler milletin beklentilerini yerine getirmek, kişilerin zaruriyetlerini kaldırmakla yükümlüdürler. AK Parti, TOKİ aracılığıyla evi olmayanlara sattığı evin, maliyet hesabını enflasyonu dikkate alarak yapmalıdır. Yapılan maliyet hesabına faiz değil, kâr ve zarar hesabıyla yapmalıdır. Devleti yöneten iktidar partisi milletin beklentilerine imkânları ölçüsünde cevap vermelidir. AK Parti hem iddia, hem de ikna sahibi olarak milletin karşısına emin bir şekilde çıkması için, aradıkları Ömerleri bulup sahaya inmelerini, aynı düşündeki siyasi partilerle birleşmenin yollarını bularak, cumhur ittifakının güçlenmesini istiyorlar.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.