Okur Postası

AK Parti kutsal bir kurum değildir, onun için eleştirilebilir!

Gazetemiz okurlarından Ahmed Selim Ilıcık, ‘AK Parti kutsal bir kurum değildir, onun için eleştirilebilir!’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

AK Parti kutsal bir kurum değildir, onun için eleştirilebilir!
-

AK Parti kutsal bir kurum değildir. Onun için, eleştirilebilir. Çünkü dinî inancımıza göre, beşer olarak Allah Resûlundan başka masum ve hiç hatasız kimse yoktur. Fakat, bizim dışımızda, meselâ Hıristiyanlara göre papalar ve papazlar masum ve hatasızdırlar, Şiilere göre on iki İmam ve onların vekilleri de böyledirler. Laiklere göre, kendilerinin putlaştırdığı kimseler de hatasızdırlar. Bu ve benzeri taifelerin bu inançları sebebiyle masum gördükleri kimseler eleştirilemezler. Hatta bu taifelerin dışında olan Müslümanların bir kısmı da kendi büyükleri için aynı inancı taşırlar. Bunlar da dinî, ideolojik veya siyasî büyüklerinin mutlak isabet içinde olduklarını ve yanıldıkları gün gibi ortaya çıksa ve hatta asırlar bile geçse, çizgilerindeki isabet ve doğruluğun devam ettiğini söyler ve bunu israrla savunurlar. (FETÖ ve benzeri parti ve teşekkül mensuplarındaki saplantı bunun birer örneğidir.)

Fakat işin doğrusu şudur: Allah Resûlunun dışında masum ve hatasız hiç kimse yoktur. Dinsizler, kendi büyükleri için bunu iddia etseler de, Müslümanların bunu iddia etmemeleri gerekir. Çünkü, bunlar, böyle bir iddia için ne Kur’an’da, ne Hadis’te hiçbir delil ve mesnet bulamazlar. Bu sebeple, bu türlü iddia sahipleri, dinimizin kabul etmediği kutsallar ve hatta bir anlamda putlar icat ederken dini nasslara kulaklarını tıkamak ve onları devre dışı bırakmak zorunda kalırlar. Bu da çoğu zaman, onların imanına büyük çapta zarar verir, hatta bazen onları iman dairesinin dışına atar. Biz, AK Parti’yi eleştirmek üzerinde konuşurken, bu gerçeği unutmuyor ve devre dışı bırakmıyoruz. Bu sebeple AK Parti de diğer her şey-kişi, kurum vs.- gibi eleştirilebileceğini söylüyoruz. Ancak, eleştirmenin meşru olması için, bazı şartlara riayet edilmesi gerekir. Bu şartların en önemlisi ise, eleştiriyi –aslını, üslubunu, dozunu) ortamın özelliğine göre ayarlamaktır. Bunun için, hataları eleştirirken, en büyük hatalardan başlamak lazımdır. Mesela küfür dururken, bazı günahların üzerine yoğunlaşmak isabetli eleştiri tarzı değildir. Ülkeyi elimizden alacak ulusal veya uluslararası tehdidler yakın tehlike oluştururken, hükümet icraatındaki şu veya bu idari hayatı büyütüp taşa tutmak yanlıştır. “Söz konusu vatan ise, gerisi teferruattır” sözü doğru söylenmiş veya söylenmesi gereken bir sözdür. Günümüzde, vatan ciddi bir şekilde tehdit ve tehlike altındadır. Bunun böyle olduğunu görmeyen anadan doğma körlere ve kulakları sağır eden tehlike çanlarını duymayan sağırlara bir şey anlatmak mümkün değildir. Kendi partilerine revaç kazandırmak için, AK Parti’yi topa tutanlar da hata, gaflet ve ihanet içindedirler. Çünkü, AK Parti’nin alternatifi onlar değil, bu millete şimdiye kadar çok zarar vermiş ve bundan sonra da zarar vermeye ve hatta onu bitirmeye azimli, yeminli ve kararlı olan partiler ve kuruluşlardır. Onun için, biz bu türlü teşebbüsleri de korkuyla izliyor ve bunların hakkından gelmesi için bu milletin, dinin ve ülkenin sahibi olan Allah’ın gayretine dehalet ediyor ve yalvararak Hz. Nuh’un dediği gibi, “Allahım, biz dinini korumaktan aciz kaldık, kendi dinini kendin koru” diyoruz.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.