İSLAM

Âlemlerin rahmeti ve uyarıcısı Resulullah Efendimiz(s.a.v) teravih namazını nasıl kılardı?

İsmini andığımızda kalplerimizi titreten Resulullah efendimize, ramazana mahsus bir namaz gibi olan Teravih namazı aralarında salavatlar okunarak Resulullah efendimiz daima anılmaktadır. ‘’Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu’’ Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur.’’ Tirmizi, sünen, ilim, 39/16 (v;46) Peki, âleme rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz nasıl teravih namazı kılardı? Hz. Ömer(r.a.)zamanında teravih nasıl kılınırdı? İşte ayrıntılar…

Âlemlerin rahmeti ve uyarıcısı Resulullah Efendimiz(s.a.v) teravih namazını nasıl kılardı?
-

İsmini andığımızda kalplerimizi titreten Resulullah efendimize, ramazana mahsus bir namaz gibi olan Teravih namazı aralarında salavatlar okunarak Resulullah efendimiz daima anılmaktadır. ‘’Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu’’ Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur.’’ Tirmizi, sünen, ilim, 39/16 (v;46) Peki, âleme rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz nasıl teravih namazı kılardı? Hz. Ömer(r.a.)zamanında teravih nasıl kılınırdı? İşte ayrıntılar…

Medine halkının 36 rekat teravih kıldığı rivayeti

Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Azı iki çoğu yirmi rekattır. Ancak Medine halkının Ömer b. Adülaziz`in zamanında otuz altı rekat teravih namazı kıldığı rivayet ediliyor.

Teravih namazında peygamberimizin ölçüsü

Buhari şöyle rivayet ediyor: Peygamber (sav) Ramazan-ı şerifte, bir gece çıkıp teravih namazını kıldı. Birkaç kişi ona uyarak namaz kıldılar. Sabah olunca cemaat durumu birbirine anlattı. Üçüncü gece cemaat daha fazlalaştı. Yine onlara namaz kıldırdı. Dördüncü gece cemaat öyle çoğaldı ki camii onlara dar geldi.

Peygamber (sav) ise ancak sabah namazına çıktı, namazı kıldırınca cemaata döndü ve kelime-i şehadeti getirerek dedi ki’’ durumunuzu biliyordum, ancak teravih namazı size farz olacağından ve sizin de altından kalkamayacağınızdan korktum.’’ Daha sonra Peygamber (sav) camii de teravih namazını kıldırmadan vefat etti. Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekat olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe`den şöyle rivayet ediyor’’ Peygamber (sav) Ramazan-ı Şerif`in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı. Ne kadar uzun ve güzel olduğunu sorma. Bir daha dört rekat kılardı. Ne kadar güzel ve uzun olduğunu sorma. Sonra üç rekat kılardı.’’

Hz. Ömer (r.a.) döneminde teravih namazı

Müslümanlar o zaman camiide cemaat halinde teravih namazı kılmazlardı. Ama herkes evinde kılmasına devam ediyordu. Bu durum Hazret-i Ömer`in Hilafetine kadar devam etti. Hz. Ömer (r.a.) dağınık olarak Teravih namazını eda eden müslümanları bir araya getirerek onlara bu namazı kıldırttı.

Abdurrahman b. Abdulkari şöyle diyor: ‘’Ramazan-ı şerifin bir gecesinde Ömer b. Hattab`la birlikte camiye gittim. Cemaat düzensiz bir halde namaz kılardı. Kimi tek başına, kimi de birkaç kişi ile birlikte namaz kılardı. Bunun üzerine Ömer (r.a.) bunlara iyi okuyan bir kimseye uymalarını emretti. Sonra başka bir gecede kendisiyle birlikte çıktım. Cemaat, kendilerine tayin edilen imama uymuşlardı. Bunun üzerine Ömer (r.a.) buyurdular ki: Bu, iyi bir bid`attır.’’ (Buhari).

Übey b. Ka`b`ın kıldırdığı namazın kaç rekat olduğu kesin değildir. Bazı rivayetlere göre sekiz, bazılarına göre yirmidir. İmam Malık`in, Muvatta`da al-Saib b. Yezid`den rivayet ettiğine göre on bir rekat idi. (Yani sekiz rekat teravih, üç rekat da vitirdi). Ubey her kıyamda ikiyüz ayet kadar okuyordu.

İmam Malık, Yezid b. Huzayfa tarikiyle yine Saib`de Ubey`in kıldırdığı teravih namazının yirmi rekat olduğunu rivayet ediyor.

Hülasa Peygamber (s.a.v) yalnız sekiz rekat teravih namazı kılmıştır. Fazlasını da emretmemiştir. Ancak Hz. Ömer`in zamanında yirmi rekat kılınmış ve ondan sonra böyle devam etmiştir. Ömer`in yolu Peygamber`in yoludur. O peygamberin yoluna ters düşen bir şeyi bilerek yapmazdı. Peygamber (s.a.v) "Benim sünnetime ve benden sonra gelen Hulefa-i Raşidin sünnetine yapışınızbuyurmuştur. 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.