İSLAM

Allah için olan dostluğun şartları

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiç şüphesiz Allah Teâlâ kıyâmet günü: 'Nerede benim rızâm için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları, kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim' buyurur."

Allah için olan dostluğun şartları
-

1- Dostlar birbirlerini gerçekten Allah rızası için sevmeli, bu sevgiye hiçbir dünyevî ve uhrevî bir sebep karıştırmamalıdır.

2- Dostlar, Allah rızasını arayıp gözetmekte birbirlerine yardımcı olmalıdır.

3- Dostlar arasında bir ilgisizlik ve umursamazlık olmamalıdır. Birbirlerinden gördükleri sadakat, ciddiyet ve gayrete göre tam bir yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar.

4- Dost, dostundan Allah’ın razı olmadığı bir şey görünce buna rıza göstermemeli ve müsamaha etmemelidir.

Bilakis yumuşaklık ve güzel öğütle arkadaşına nasihat etmelidir. Bu kişi yapılan bu nasihat sonunda eski güzel hâline döner, içinde bulunmuş olduğu bu yeni durumdan yani bid’attan vazgeçerse yine kişi samimi dostluk ve beraberliğini sürdürür. Nitekim âyet-i kerimede, “Ama siz dönerseniz biz de döneriz” (İsrâ, 8) buyrularak bu duruma işaret edilmektedir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan 18. Cilt, Erkam Yay.)

Peygamberimiz (sav), hicretle Medîne’ye teşrif ettikten sonra muhâcir ve ensârı kardeş yapmış ve “Ey Müslümanlar! Allah için kardeş olunuz” (Buhârî, Edeb; Müslim, Birr) buyurmuştur. Yani “dünya, nefis ve şeytan yolunda olmayınız” demektir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.