İSLAM

Ameller niyetlere bağlıdır

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, “İman edip amel-i sâlih işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel!” (er-Ra‘d 13/29)

Ameller niyetlere bağlıdır
-

Hz.Mevlânâ’nın verdiği örnek:

Bir çuvalın dibindeki deliği kapatmadan içini doldurmaya çalışmanın beyhûde bir gayret olduğunu ifade eder. Bunun gibi amellerin de ancak tasfiye edilmiş bir kalb ile yapıldığı takdîrde kişinin saâdetine vesîle olabileceği âşikârdır. Zira ameller niyetlere bağlıdır. Niyet ise kalbin amellerinden biridir. Bu münasebetle niyetin tashîhi ve ihlâsla tezyîni şarttır.

Bu keyfiyet ise ancak erbâbınca icrâ olunacak kalbî eğitim neticesinde elde edilen bir hâldir. Hak dostlarının kalb eğitiminde hedefledikleri nokta, kalbin sürekli Allah ile beraber olma şuuruna (ihsana) erişmesi ve böylece diri kalb vasfına kavuşmasıdır. Kalbin bu kıvama ulaşması için mâsivâdan, yani Allah’ın dışındaki her şeyden arınmış olması zarûrîdir.

Bu kıvama ulaşan kalb, ince ve derin hakîkatleri görür hâle gelir. Kalb, kesâfetten kurtulup letâfete büründüğü nisbette de ilâhî esmâ ve esrârın mâkesi olur. Böylece Cenâb-ı Hakk’ın kalb yoluyla bilinmesi demek olan mârifetullâh hâsıl olur. Bu ise ilmin irfan haline gelmesi demektir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.