İSLAM

Anne sütünün önemi

Cabir bin Ensarî Hz. Resûlullah’tan (sav) naklen şöyle anlattığını beyan eder: “Yüce Allah bebeğin rızkını anasının iki göğsüne yerleştirdi. Birinde su ve diğerinde besini ve bebek doğduğu günden itibaren her gününün gereksinimine uygun olarak rızkını ona göre belirlemiştir.”

Anne sütünün önemi
-

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Emzirmenin tamamlanmasını isteyen kimse için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler…” (Bakara, 233)

Anne sütü, ilâhî kudret akışları ile dolu bir mükemmellik arz eder. Onda, çocuğun hayati ihtiyaç duyduğu vitaminler, hormonlar, koruyucu maddeler ve mikroplarla mücadele eden enzimler; manen de annenin karakterini çocukta teşekkül ettirecek unsurlar mevcuttur.

Anne sütünde, insanın beslenmesi açısından temel unsur olan protein, şeker, yağ, fosfor ve vitaminlerin tümü, bebeğin bünyesine uygun gelecek şekilde çok âhenkli bir nisbet ve ölçüde mevcuttur. Bunlar ilâhî olarak tanzim edilmiştir. Anne sütünde, bebeği ilk altı ayda tüm mikrop ve hastalıklardan koruyan bağışıklık maddeleri vardır. Bu ve diğer başka sebeplerle bebeğin özellikle ilk altı ayda sadece sütle beslenmesi, biyolojik bir zarurettir.

Gelişen tıp ilmine göre de, emzirme süresi iki tam yıldır. Çünkü karaciğerin kan yapması dolayısıyla çok yüklü oluşu ve diğer organların gelişim hâlinde olması sebebiyle anne sütüne olan mecburi ihtiyaç, iki yıl devam etmektedir. Bugün gelişen tıp ilmi de, annenin çocuğunu emzirmesinin, hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından fevkalâde önemli olduğunu ispat etmiştir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.