Okur Postası

'Aslan Köy' ve 'Senirket Faciası'

Okurlarımızdan Halis Arlıoğlu, 'Aslan Köy' ve 'Senirket Faciası' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

 'Aslan Köy' ve 'Senirket Faciası'
-

HALİS ARLIOĞLU/KUŞADASI

Kitaplaştırılmış olan bu eserlerdeki fâciâlar, CHP zihniyetinin bu millete yaptığı zulmün ve barbarlığın, inanç ve millî irâde düşmanlığının dehşetini, vahşetini, kin ve nefretini çok açık ve net olarak göstermektedir. Yalnız bunları görmemek ve bilmemek için, insandaki kafa gözünün değil, kalp gözünün de kör ve okuma özürlü olması gerekir. Dün (29/1/2019) Sayın Cumhur Başkanı bir toplantıda bu ASLAN KÖY vahşetini-dehşetini ve barbalığını anlattı. İşte CHP zihniyetinin Tayyip Erdoğan’a niçin ölümüne düşman olduklarını bundan anlayın? Çünkü onların kirli ve karanlıkta kalan geçmişini, kalması ve unutulması için çırpındıkları onca mezâlimlerini örtmek için sürekli olarak; Laisizme -Kemâlizm’e, devrimlere ve darbecilere sığınarak gizlemeye çalıştıkları iğrenç yüzlerini- zihniyetlerini her platformda gündeme getirip habis suratlarına vurduğu ve bu tür zulümlerinin halk tarafından unutulmaması için o toplantı ve konuşmalarında sürekli olarak dile getirdiği için ona olan düşmanlıkları devamlı artmaktadır...

Şimdi seçim sath-ı mâilindeyiz ve Anadolu tâbiriyle tam da ‘harman zamânıdır’. AK Parti mensupları ve bu işle ilgilenenler sürekli Cumhur Başkanının ağzına bakıp; ”Armut piş ağzıma düş” düşüncesinde olup her şeyi ondan bekleyerek-onun sırtından geçinecekleri ne, bu kitapçıklardan milyon tâne bastırıp okuyana-okumayana dağıtsalar olmaz mı?... Haydi bunların üstünden bir asır’a yakın zaman geçti ve unutuldu diyelim... Pekiyi “Katsayı-kamusal alan ve o iğrenç iknâ odaları” zulmünü-vahşetini, başörtü sebebiyle okullarına alınmayıp coplanan, dövülüp-sürüklenen mâsum ve mağdur edilen bunca yavruların yürek burkan hallerini milyonlarca broşür olarak basılıp-dağıtıldığını bilen ve gören var mı!? Önceki seçimlerde böylesine bol ve etkili bir konu mevcutken gündeme getirilip değerlendirilmedi. Tıpkı CHP mantığı gibi bunları unutmanın ve unutturmanın sebebini anlamak ve anlatmak mümkün değil. Gerçi bâzı râthatizm mensupları geçmişte kendilerine yapılan onca zulümleri unutup-nankörlük yaparak AKP düşmanlığında bulunsa da olayın sıcaklığı ve dehşeti hâlâ geçmiş değildir. Bütün bunlar sâdece Tayyip Erdoğan’ın işi ve onun görevi midir!? AK Parti’nin onca il, ilçe ve taşra teşkîlâtının görevleri nelerdir?... Bu ve benzeri olaylardan haberleri var mıdır? Varsa neden halkı uyarıp, millete yapılan onca zulümleri, haksızlık ve adâletsizlikleri her vesile ile dile getirip bilmeyen ve unutan eblehlere anlatarak-uyarma görevini niçin yapmıyorlar!?...

Evet, insanın yapısında-fıtratında nankörlük ve unutma olayı-hastalığı vardır. Nitekim; “Hâfıza-ı beşer nisyân ile mâlûldur.”-Unutma hastalığına sâhiptir denilmiştir ama, bu kadarı da olmaz ki. 27-30 yıllık CHP zulmünden bu milleti kurtaran merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını cunta işbirliğiyle astıran zihniyetin artıklarını onun doğduğu şehrin başına getirmek, merhûma ve onun hâtırâsına hakâret ve o yöre halkı için zillet ve onursuzluktur. Kendi değerlerine sâhip çıkmayan öylesi bir zihniyetten ne hayır umulur!?...

O dönemler geçmiş olabilir. Bâri bu seçimlerde olsun bunları değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu seçimde durum çok daha kritik gibi görünmektedir. Zîrâ milletin ve Cumhur ittifâkının karşısında, ZİLLET ittifâkı diye her tür ŞER odaklarıyla işbirliği içinde olan bir yapı var… Dünün Müslüman ve (âdil düzen)cileriyle, milliyetçi-ülkücü(!) olup da CHP zihniyetinin mağdûru-mazlûmu olanlar, bugün zâlimlerinin saflarında aslını ve mensûbiyetlerini inkâr edip Cumhurbaşkanına ve onun şahsında millete saldırıyorlar… O yüzden CHP’den ibret alsınlar istiyorum. Adamlar geçmişte ve bugün bile millete, onun inançlarına, zulüm etmiş ne kadar militan ruhlu kimseler varsa onları işbaşına getirip-aday göstererek halka ve millî irâdeye olan kin ve nefretlerini, düşmanlıklarını sürdürmektedirler...
“Dost acı söyler” deyimine göre, belki eleştirilerime kırılan-darılan olabilir düşüncesiyle
Merhum M. Âkif’ten şu ibret dolu kıtayı aktarmak istiyorum.
“Düşman sesi duymak istemezsen. Kardeş sesidir, uyan bu sesten!...
Kalkınca görür ki, akşam olmuş… Vaktiyle uyanmayan bu sesten!”… (Safâhat. S. 582)
Bu vesile ile konuyu ikinci defa gündeme getirmiş oluyorum. Çünkü 3/3/2014 tarihli Akit’te ve bu köşede;” Senirkent fâciâsı hangi zihniyetin eseridir”!? başlıklı bir yazım çıkmıştı. Şunun unutulmaması gerekir. “Kâinatta hiçbir şey keyfîliğe, başı boşluğa ve Tesâdüfe bırakılmamıştır. Çünkü hayat boşluk kabul etmez!” Her kesimdeki şerirlerin, muzır ve huzur bozucuların şâha kalkıp cirit attığı bir ortamda, mevcut siyâsi durumun ve huzur ortamının korunması her bakımdan çok önemlidir. Buna tâze ve canlı bir örnek vermek istiyorum. 29/1/2019 Tarihli AKİT gazetesi, Kuşadası CHP BL. Başk. adayı olan bir adam hakkında haber yapmış. O gün AKİT gazetesini tüm bayilerden toplatmışlar, gazete bulamadık. Adamlar sanıyorlar ki, bütün Kuşadası halkı AKİT okuyor(!). Oysa burada da en fazla 8-10 gazete satılıyor. İşte inanç ve ideolojilerine sâhip çıkanlar böyle çalışıyor. İbret alanlar için en büyük örnektir bu…
O yüzden sizin boş ve tesâdüfe bıraktığınız o yerleri ânında başkaları doldurur ve sizler de her zamanki gibi süründüğünüz, zillet ve meskenete düştüğünüzle kalırsınız. Kendilerini Müslüman olarak tesmiye edenler, her bakımdan önde ve ileride olmak zorundadırlar. İnanıp-imân ettiği dînin ilk emri ”OKU!” olan bir toplumun okuma özürlü olması ve bu konuda ihmalkârlıkta bulunması, kendisine ve başkasına hiçbir faydası olamaz. O yüzden; “Dilinden âhiret fikri-düşüncesi, hiç düşmüyor ey Müslüman lâkin…
Onun hakkında, âtıl-faydasız bir heves mahsûlüdür idrâkin.” (Diyor merhum M. Âkif.)
Bu açıdan ülkesinin dertlerini dert edinenler için bu konularda söylenecek ve yazılacak çok şeyler var. Ama insanların geçmişten ve başlarına gelenlerden ders çıkarıp-ibret almaları gerekir. Yoksa; “İbret almayanlar, dâimâ ibret olmaya mahkumdurlar”.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.