Gündem

Bekçi alımı 2020 başvuru şartları yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı Emniyet bünyesinde çarşı ve mahallelerde bekçilik yapacak adaylar 20 Ekim’de sözlü mülakat sınavına gerdi. Bekçi alımı mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden bekçi adayları 2019 bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya devam ederken, bir yandan da 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Son dakika gelişmesine göre bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapıldı.

Bekçi alımı 2020 başvuru şartları yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak?
-

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı Emniyet bünyesinde çarşı ve mahallelerde bekçilik yapacak adaylar 20 Ekim’de sözlü mülakat sınavına gerdi. Bekçi alımı mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden bekçi adayları 2019 bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya devam ederken, bir yandan da 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Son dakika gelişmesine göre bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapıldı.

2019 bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi'nden bekçilik mülakat sonuçları son dakika duyurusu bulunmuyor. Sözlü mülakat sonuçlarının kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.Sonuçlar açıklandığı anda pa.edu.tr adresinin duyurular kısmında adaylara ilan edilecek.

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre bekçi alımı başvuru şartları neler?

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bekçi maaşları ne kadar?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor. 

 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.