Tarih

Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri

Tarihimizde yaşanan bu hadiseleri biliyor muydunuz?

Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
-

1908’de ilan edilen İkinci Meşrutiyet’ten sonra açılan Meclis-i Mebusan’da, 127 Türk milletvekilinin bulunmasına karşılık 139 diğer etnik gruplardan (Rum, Ermeni, Yahudi, Arap, Arnavut vs.) milletvekili bulunduğunu…

O zamanın anayasasına göre; Padişah’ın ancak sadrazamı (Başbakan) ve şeyhülislâmı tayin etme yetkisinin bulunduğunu…

Otuzüç yıl devleti dâhice idare eden ve Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte yetkileri elinden alınan Sultan Abdülhamid Han’ın, Meclis-i Mebusan’ın bu tehlikeli durumunu görüp devletin sürüklendiği uçurumu fark ederek henüz daha sadrazam olmayan Talat Paşa’yı çağırıp, büyük bir teessürle:

…Görüyorsunuz; mecliste Türk mebusların sayısı, meclisin yarısı kadar bile değildir. Bu Türk mebusları arasında da elbette muhalifler bulunacaktır. Türk olmayanlar, sayılarını artırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Böylelikle ekseriyet onların eline geçince, Harbiye Nazırı Artin, Bahriye Nazırı Dimitri… olabilir.

Ermeni bir başkumandan ile Rum bir amiralle bu devleti nasıl idare edebilirsiniz? Hiç olmazsa, bu iki hayatî makamı, devletimizin mahvolmasını isteyen bu insanlara, benim emrim olarak bırakmayınız…” diyerek yapılan çok önemli bir yanlışı düzeltmeye çalıştığını…

Biliyor muydunuz?

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.