İSLAM

Cemaatler ve tarikatlar

Cemaatler ve tarikatler Ümmet denizinin damlalarıdır. Ümmet içindedirler. Ümmet ile özdeş değillerdir.

Cemaatler ve tarikatlar
-

Cemaatler ve tarikatlar Ümmet denizinin damlalarıdır.

-Cemaatler, tarikatlar, İslâmî teşkilâtlar, gruplar Ümmet’in birer parçasıdır, bütünü değildir.

-Hiçbir cemaat, tarikat vs. kendisini Ümmetle özdeşleştiremez.

-Hiçbir cemaat veya tarikat zaruriyat-ı diniyeye aykırı inançlar, görüşler, uygulamalar sergileyemez.

-Hiçbir cemaat ve tarikat, öteki cemaat ve tarikatları yok sayıp keyfe mâ yeşâ (canının istediği gibi) sorumsuzca hareket edemez.

-Hiçbir cemaat ve tarikat bütün Müslümanlar adına (onlardan habersiz) görüşmeler, anlaşmalar yapamaz.

-Hiçbir tarikat, cemaat, İslâmî teşkilât; İslâm’ı, Kur’ân’ı, Resulullahı (Salat ve selam olsun O’na) sokmayanlarla beraber olamaz, onları hiçbir hususta destekleyemez.

-Hiçbir cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup; Şeriat ve fıkha aykırı şekilde zekât toplayamaz ve zekât para ve mallarını Şeriata aykırı olarak sarf edemez.

-Hiçbir cemaat, tarikat, teşkilât Şeriata aykırı ictihad yapamaz ve hüküm koyamaz.

-Hiçbir tarikat ve cemaat hizip ve fırka asabiyeti sergileyemez, kendi meşrebinden olmayan mü’minleri dışlayamaz, onlara düşmanlık edemez.

-Hiçbir tarikat ve cemaat kendi başındaki zatı rableştiremez, putlaştıramaz, Kitab ve Sünnete aykırı olarak övemez. Cemaatler ve tarikatler Ümmet denizinin damlalarıdır. Ümmet içindedirler. Ümmet ile özdeş değillerdir.

Ümmet bütünlüğünü, bütün mü’minlerin kardeş olduğunu, Müslümanların müsbet çeşitlilikler ve farklılıklar içinde sarsılmaz bir birlik teşkil ettiğini, meşreb farklılıklarının bir zenginlik oluşturduğunu kabul etmeyenler Din’e zarar verirler.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.