Yaşam

Cenaze namazı abdestsiz kılınırsa ne olur

Cenaze namazı dua ise abdestsiz cenaze namazı kılınır mı? Cenaze namazının içeriği duadır. Ancak adından bile belli cenaze namazı. Cenaze namazı namaz olduğundan namaz abdestsiz kılınmayacağına göre, cenaze namazı abdestsiz kılınmaz. Namaz kılacaksan abdest almak alınmalı. Abdestsiz namaz olmaz. Cenaze namazı teyemmüm ile kılınabilir mi? Cenaze namazı ayakkabı ile kılınabilir mi? Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi? Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi?

Cenaze namazı abdestsiz kılınırsa ne olur
-

Cenaze namazı dua ise abdestsiz cenaze namazı kılınır mı? Cenaze namazının içeriği duadır. Ancak adından bile belli cenaze namazı. Cenaze namazı namaz olduğundan namaz abdestsiz kılınmayacağına göre, cenaze namazı abdestsiz kılınmaz. Namaz kılacaksan abdest almak alınmalı. Abdestsiz namaz olmaz. Cenaze namazı teyemmüm ile kılınabilir mi? Cenaze namazı ayakkabı ile kılınabilir mi? Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi? Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi?

Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 86).

Cenaze namazının hükmü nedir?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi?

Cenaze namazı bir mazeret bulunmadıkça cami dışında kılınır. Ancak yağmur, çamur, soğuk gibi bir mazeret bulunması durumunda camide kılınmasında bir sakınca yoktur (el-Fetâva’l-Hindiye, I, 181).

Şâfiîlere göre ise camiyi kirletme endişesi yoksa bu namazın camide kılınması, müstehabtır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 213). Sa’d b. Ebî Vakkas vefat ettiği zaman Hz. Âişe kendisinin de cenaze namazı kılabilmesi için cenazenin mescide getirilmesini istemiş ancak sahabîler onun bu isteğini hoş karşılamamıştı. Bunun üzerine Hz. Âişe, “İnsanlar ne çabuk unutuyorlar! Resûlullah (s.a.s.), Süheyl b. Beydâ’nın cenaze namazını mescidde kılmıştı.” (Müslim, Cenâiz, 101) demiştir.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.