Tarih

CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!

CHP’nin kurduğu Köy Enstitüleri’nde yaşanan bin bir türlü ahlaksız rezalet ve anarşizm ile komünizm propagandası Meclis tutanaklarına geçmiştir.

CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
-

Dönemin Eğitim Bakanı Tevkif İleri, 26 Aralık 1952 tarihli meclis konuşmasında, yaşanan rezaletleri, komünizm propagandasını ve anarşiye teşviki belgelerle ortaya koymuştur.

Tevfik İleri’nin izahatından özetle naklediyoruz:

1 – Tanınmış bir Komünistin aynı illetle malul karısı, bu müesseselerin birine öğretmen olarak atanmış, öğrenciler bu yolda zehirlenmiştir. Birçok vatanperver öğrencinin bu haller karşısındaki aksülamelleri (tepkileri) de zamanın idarecileri tarafından şiddetle karşılanmıştır.

2 – Vesikalarla (belgelerle) sabit olduğuna göre bu Enstitülerde Komünizme dair eserlerin hulasaları (özetleri) talebe konferansları adı altında gençlere dinletilirdi.

3 – Iftiharla kaydedeyim ki bu hadiseler karşısında da en büyük tepkiyi, yine bu müesseselere devam eden temiz Türk köylüsü gençler göstermiş ve Büyük Millet Meclisine kadar başvurmuşlardır. Şimdi de ilgili dosyalardan, şahitlerin ifadelerinden alınan bazı satırları okuyorum.

Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek kısım öğrencilerinin konferanslarından tesbit edilmiş parçalar:

“Biz hala bu rejimi -Komünizmi- kabul ettiremiyor isek bu, o rejimin kötülüğünden değil, bizim kafalarımızın geriliğindendir.

Son varılacak nokta; vatan, sınır kavgaları atılarak aile ve memleket diye bir şeyin tanınmadığı, bütün insanların kardeş olarak yaşamaya çalıştıkları bir merkezdir. Bunun için yapacağımız iş, hükümeti devirerek yerine geçmek, Komünistliği ilan etmektir.

Aile kudsiyeti saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bunları ortadan kaldıracak elemanlar biziz.

4 – Bir öğrenciye hazırlattırılmış bir konferansta Rusya örnek olarak gösterilmiştir.

5 – Karl Marks’ın hayatı ve mezhebi hakkında konferanslar verilmiştir.

6 – Ahlaki gelenek ve göreneklerimize aykırı her türlü hareketler mazur görülmüş, hatta teşvik edilmiştir. Çirkin muamelelere hedef olan ve mukavemet gösteren kızlarımızdan bıçaklanarak tecavüze uğrayanların bulunduğunu gösteren şahadetler, vesikalar (belgeler) mevcuttur.

7 – Komünist Partisi’nin manifestosunun (bildirisinin) teksir edilerek öğrencilere dağıtıldığı da tesbit edilmiştir. O zaman neşredilen “Köy Enstitüleri Dergisi”nde Komünistliği telkin edici yazılar vardır.”[1]

Işte o Meclis tutanakları:

 

 

Belgenin kaynağı: TBMM Zabıt Ceridesi, 9. Dönem, Cild 18, Içtima 22, 26.12.1952, sayfa 441 ve devamı.

Eşref Edib’in Kara Kitap adlı eserinde (Beyan Yayınları, Istanbul 2013, sayfa 72, 73) Tevfik Ileri’nin sözkonusu konuşmayı 22.12.1954 tarihli oturumda yaptığı yazılıdır, ancak bu tarih 1952 olacak.

 

Kaynak: Kadir Çandarlıoğlu / belgelerlegercektarih.com

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.