Kültür - Sanat

Darwinizm nedir?

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren Batı toplumlarını esir alan ve bir bilim putu haline gelen darwinizm nedir? Darwinist dünya görüşüne dair her şey haberimizde.

Darwinizm nedir?
-

İnkarcı akımların en şeditlerinden olan ve insanı ruhi bir boşluğa sürükleyen darwinizm nedir?

DARWİNİZM NEDİR?

Evrim teorisi (tekâmül nazariyesi) diye de anılan ve İngiliz biyoloji bilgini Charles Robert Darwin (1809-1882) tarafından geliştirilen
bu görüş de evrenin yaratılışını meçhule bırakmış, başka bir deyişle maddenin yaratılmamış olduğuna inanmış materyalist bir akımdır.
Söz konusu görüşün taraftarlarına göre tabiata hâkim olan, ona yön ve şekil veren yüce bir varlık yoktur. Bitki, hayvan ve insan... Bütün
canlıların yapılarında gördüğümüz olağanüstü durumlar, hayatlarını sürdürmek, fonksiyonlarını yerine getirmek ve türlerini yaşatabilmek
için sahip oldukları kabiliyetler, maharetler ve organlar, ilim, hikmet ve kudret sahibi (şuurlu) bir yaratıcı tarafından programlanmış ve
yaratılmış değildir. Bu özellikler, canlılarla içinde yaşadıkları çevreden gelen çeşitli tesirler arasında uzun zaman içinde süregelen bir mücadele sonunda kendiliğinden meydana gelmiştir. Böylece canlılar dünyası, asırlar boyu, bir evrim (tekâmül) görür, gittikçe daha mükemmel
hâle gelir. Netice itibariyle Darvwinciler de maddeyi yine madde ile izah etmekte ve madde ötesi bir varlığın, yani Allah’ın mevcudiyetine lüzum
görmemektedir. Evrim taraftarları çeşitli belgeler (fosiller) bulmak, deneyler yürütmek suretiyle teorilerini ilmîleştirmeye çalışmışlardır. Bu alandaki
gayretler günümüzde de sürdürülmektedir. Hatta bu akım ideolojik bir özellik kazanmış, uğrunda propagandalar ve sahtekârlıklar bile
yapılmıştır.[65] Ne var ki birçok emek harcayarak yapılan kazılar sonunda elde edilen vesikalar (toprak tabakalarında gömülü hayvan ve
bitki kalıntıları, fosiller) konuya açıklık getirememiş, aksine sürdürülen deneyler, elde edilen ilmî neticeler teorinin çürüklüğünü ortaya
koymuştur. Artık kâinatın bir yaratıcı ve düzenleyicisinin bulunduğu, gerçeği gören gözler ve düşünen kafalar için inkâr edilmez bir açıklığa kavuşmuştur. Evrim görüşünün inançla ilgili kısmı, bugün, inkârcı, art niyetli ve istismarcı grupların aleti olmaktan öte bir değer taşımamaktadır.
Kur’ân-ı Kerim’in birçok âyetinde gökleri ve yeri, yani kâinatı ve onu teşkil eden insan, hayvan, bitki vesaireyi bizzat Allah Teâlâ’nın
yarattığı beyan edilmektedir. Her namazda okuduğumuz ve günde kırk defa tekrar ettiğimiz Fâtiha sûresinin ilk âyeti[66] evrim teorisini
reddetmektedir. Allah’ın isimlerinden olan rab, Kur’an’da 965 defa geçmektedir. Bunun 62’si, “Âlemlerin rabbi, göklerin ve yerin rabbi, her
şeyin rabbi” gibi bütün varlıkları kapsayan mânalar ifade eden terkipler halindedir. Rab kavramı kök itibariyle aslında “terbiye etmek yani
bir şeyi yaratmak ve merhale merhale geliştirerek kemale erdirmek” demektir.[67] Her şeyi yaratan, murat ettiği plan ve hedef çerçevesinde
geliştiren sadece Allah Teâlâ’dır. 

Kaynak: İnanç Kitapları Serisi- İslam'da İman Esasları

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.