Aktüel

Devletin payı küçülecek istihdam teşvik edilecek

Orta vadeli mali plana göre 2011 yılında bütçe 33 milyar 493 milyon lira açık verecek

Devletin payı küçülecek istihdam teşvik edilecek
-

. Enflasyon hedefi 2013’te yüzde 4.9 olarak belirlenirken, milli gelir hedefi, kişi başına 12 bin 157 dolar olarak öngörüldü. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırladığı, 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Orta vadeli mali plana göre, 2011 yılında bütçenin 33 milyar 493 milyon lira açık vermesi bekenirken, faiz dışı fazlanın 14 milyar lira olacağı öngörülüyor. Aynı yıl bütçe gelirlerinin 265 milyar 359 milyon lira, faiz dışı giderlerin ise 254 milyon lira olması bekleniyor.

BÜYÜME KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Orta vadeli programın temel amacı, ülkenin refah seviyesinin artırılması, büyümeye isikrar kazandırmak ve istihdamı artırmak olarak tanımlanırken; buna yönelik adımların da kararlı şekilde atılacağı vurgulandı. Programa göre ekonomik büyüme kademeli olarak azalacak. 2010 yılında yüzde 6.8, 2011 yılında yüzde 4.5, 2012 yılında yüzde 5 ve 2013 yılı sonunda yüzde 5.5 düzeyinde ekonomik büyüme hedeflenirken, enflasyon 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla yüzde 7.5, yüzde 5.3, yüzde 5.0 ve yüzde 4.9 olarak belirlendi.

İSTİHDAM İMKÂNLARI OLUŞTURULACAK

Kişi başına düşen milli gelirin 12 bin doları aşması planlanırken, yıllara göre 2010 yılında 10 bin 43 dolar, 2011 yılında 10 bin 624 dolar, 2012 yılında 11 bin 40x5 dolar, 2013 yılında ise 12 bin 157 dolara çıkarılması öngörülüyor. Programa göre kriz sonrası dönemde güçlü ve sürdürülebilir istihdam sağlanması için para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtilirken, ekonominin istihdam oluşturma kapasitesini artıracak politikalara öncelik verileceği vurgulandı. Bu çerçevede işgücü piyasası daha esnek hale getirilecek ve niteliğini artırıcı tedbirler alınacak. Kamu idareleri tarafından harcama programları yeniden gözden geçirilerek ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilecek. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesi olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak.

DEVLETİN PAYI AZALACAK

Programda, kamunun elektrik dağıtımı ve şeker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi öngörülürken, elektrik üretimi, telekomünikasyon, liman, otoyol ve köprü işletmeciliğideki payının da azaltılması hedeflendi. Demiryolu taşımacılığının sektör içindeki payı artırmak ve TCDD’nin kamu üzerindeki mali yükünü azaltmak amacıyla, demiryolu sektörü ve TCDD yeniden yapılandırılacak. Finans sektöründe güven ve istikrarı güçlendirecek, uluslararası rekabet gücünün artmasına yönelik adımlar atılacak.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.