İSLAM

Dua nedir?

Dua; lügatta istemek, çağırmak, yalvarmak gibi manalar ifade eder. Istılahi olarak ise, “İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten Allahu Teala’ya yalvarması, halini arz etmesi, isteklerini bildirmesidir.”

Dua nedir?
-

Dua; lügatta istemek, çağırmak, yalvarmak gibi manalar ifade eder. Istılahi olarak ise, “İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten Allahu Teala’ya yalvarması, halini arz etmesi, isteklerini bildirmesidir.

Duanın mahiyeti:

1) Dua ibadetin özüdür.

2) Dua ibadetin tâ kendisidir.

3) Sınırlı varlık olan insanın Kadir-i Mutlakı imdada çağırmasıdır.

4) Dua, Ruhun Allah’a yükselmesidir.

5) Kalbin Allah ile konuşmasıdır. Alemin yaratılma sebeplerinden biridir. Hz. Peygamberin (sav) ibadetinin ruhudur, esasıdır.

Dua; Cenneti kazanmamıza, ebedi saadetin gelmesine bir sebeptir. Duanın zaman ve mekanı: Dua için belli bir zaman ve mekan yoktur. Kişi her zaman ve her yerde dua edebilir. Bazı zamanlar ve mekanlar onun makbuliyetine tesir edebilir. Zaman olarak, özellikle sabah namazından sonra, Cuma günü, Kadir gecesinde seher vaktinde dua daha makbuldür.

Mekan olarak, mescidler, Kâbe-i Muazzama Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa duaların müstecabına vesile olabilecek mekanlar olabilir. Asr-ı saadette bazı sahabeler Peygamber Efendimize sorarlar: “Ya Rasulullah! Rabbimiz bize yakın mı? Tâ ki münacat edelim. Yoksa uzak mı? Tâ ki yüksek sesle yalvaralım.” Onların bu sorusu üzerine şu ayet nazil olur; “Kullarım sana benden sorduklarında muhakkak ben çok yakınım. Dua eden bana yalvardığında ona cevap veririm.

Artık onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar, tâ ki maksatlarına nail olsunlar.” Duada dikkat edilecek hususlar şunlardır: Allah’a korku ve ümitle dua ediniz. Rabbinize tazarru ile gizlice dua ediniz çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah’ın esma-u Hüsnası vardır. Onlarla Allah’a dua ediniz. Dini yalnız O’na has kılarak halis bir şekilde O’na dua edin.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.