Ekonomi

E-ihracata büyük teşvik

Türkiye ekonomisini ana kamburlarından olan cari açıkla ilgili dengeli politikalar meyvesini vermeye başlarken, e-ihracatın artırılıp e-ithalatın azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeler bir bir devreye giriyor.

E-ihracata büyük teşvik
-

Yapılan son düzenlemeler global e-ticaret pazarında Türkiye’nin de etkin rol almaya başlamasına vesile oldu. Büyüklüğü 2021’de 12 trilyon doları aşması beklenen pazarın yaklaşık 8 trilyon dolarlık kısmının B2B ticaret hacminden, 4.5 trilyon dolarlık bölümünün ise B2C ticaret hacminden oluşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise geleneksel ticaret hızla e-ticaret platformuna kaymaya başladı. Şirketler, dijital dönüşümlerini tamamlayarak yeni döneme adapte olmaya çalışıyor.

Yol haritası netleşti

2018 yılında hazırlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, bu noktadaki yol haritasını da gösteriyor. Bu plan ile e-ihracatı, ihracatçılar için daha kolay ve ulaşılabilir kılınması ve Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını sağlamak hedefleniyor. e-ticaret alanında ülkenin kalkınmasına katkı sunacak bir ekosistem oluşturmak ve böylelikle Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi de yine hedefler arasında yer alıyor.

E-ticaret üyelik desteği

KOBİ’leri e-ticarete yönlendirmek için çeşitli destekler aktif olarak uygulanmaya başlandı. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile desteklenecek e-ticaret siteleri, uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret siteleri veya elektronik pazar yerleri olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen ve projesi olan e-ticaret sitelerindeki üyelik giderlerinin yüzde 80’i Bakanlık tarafından karşılanıyor. Faydalanmak isteyen şirket, yetkili meslek kuruluşlarının oluşturacağı en az 250 şirketten oluşacak gruba dahil oluyor. Grubun toplu üyeliğini işbirliği kuruluşu gerçekleştiriyor. Şirket bir e-ticaret sitesi için 3 yıl süresince, her yıl 2 bin ABD Dolarına kadar destek alabiliyor. Farklı tiplerden istediği kadar e-ticaret projesine dahil olabiliyor.

Lojistik yatırımlar da var

E-ticaretin ve e-ihracatın yaygınlaştırılması amacıyla, lojistik yatırımlarını yüksek yardımlar ile desteklenmesine yönelik düzenlemeler de yapılmış durumda. Mevzuatta, lojistik merkezi yatırımları, gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren asgari toplam kapalı alanı 10 bin metrekare olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınmış L2 belgesine haiz yatırımlar olarak tanımlanıyor. Bu tanıma uyan yatırımlara tüm illerde bölgesel teşvik destekleri sağlanıyor.

Gümrük kolaylığı

Geleneksel yollarla yapılan ihracatta bir ürünün gönderiminden önce firma tarafından beyanname hazırlanması gerekiyor. E-ihracatta ise gümrük süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için 2013 yılında gümrük mevzuatı yeniden düzenlendi. Buna göre ağırlığı brüt 150 kilogramı ve değeri 7 bin 500 Euro’yu geçmeyen ürünler standart ihracat işlemlerinden muaf tutuldu.

Haziran ayında yapılan mevzuat değişikliği ile limitler artırılarak, 14 Temmuz 2019 itibariyle, brüt ağırlığı 300 kilogramı ve değeri 15 bin Euro’yu geçmeyen ürünler standart ihracat işlemlerinden muaf tutulmaya başlandı. Bu sınıfa giren eşyalar Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kullanılarak beyan edilebiliyor. ETGB’nin avantajı beyanın gönderimin ertesi günü yapılabilmesi ve beyanname işlemlerinin gönderen şirketler yerine, akredite olmuş kargo firmaları tarafından gerçekleştirilmesi.

E-ithalata yönelik tedbirler

Türkiye bir taraftan KOBİ’leri e-ihracata yönlendirirken, diğer taraftan KOBİ’lerini global devlerin haksız rekabetine karşı koruyacak ve cari açığı dengeleyecek tedbirleri de alıyor. 2019 yılında bu kapsamdaki ilk düzenleme Mayıs ayında yapıldı. Yapılan mevzuat değişikliği ile uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 Euro’yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. Avrupa Birliği ülkelerinden getirtilen ürünlere yüzde 18, diğer ülkelerden getirtilen ürünlere yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 14 Temmuz’da yürürlüğe giren bir başka düzenleme ile yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ürünlere limit getirildi. Düzenleme uyarınca kişiler yurtdışından ayda en fazla 5 ürün sipariş edebiliyor. Şirketler de ayda en fazla beş adet numune alabiliyor.

Güven damgası

Dünya genelinde tüketicilerin e-ticarete yönelik endişelerinin başında güven unsuru geliyor. Alıcı ile satıcının birbirini yüz yüze görmediği bu ticaret türünde, güvenin tesisi büyük önem taşıyor.

Türkiye, 2018’in sonunda bu doğrultuda “e-Ticaret Siteleri için Güven Damgası Sisteminin Oluşturulması” başlıklı projeyi devreye aldı.

E-İhracat Eylem Planı’nda 7 stratejik hedef

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen e-İhracat Stratejisi ve

Eylem Planı’nda stratejik hedefler şöyle sıralanıyor:

-Lojistik kapasite geliştirilecek.

-Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek.

-Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetimin etkinleştirilmesi sağlanacak.

-E-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek.

-Ülkedeki e-ihracatçı firma sayısı artırılacak.

-Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak.

-E-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri yapılacak.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.