Okur Postası

En hayırlı Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir

Gazetemiz okurlarından Hacı Ahmet Ünlü, "En hayırlı Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

En hayırlı Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir
-

ALLAH subhanehu ve teâlâ hamd Rasûlü’ne salat ve selam olsun.

İslam, ahlaka ve ahlak ilmine ciddi manada önem vermiştir. Güzel ahlakın faziletini zikredip insanları ona teşvik ederken kötü ahlakı zemmederek insanları ondan sakındırmıştır. İslam’ın teşvik ettiğini yerine getirip zemmettiğinden sakınmak için müminin güzel ahlak ile ahlaklanması ve kötü ahlaktan uzak durması gerekir. Çünkü müşrikler de olan ahlakî bir zafiyet veya ahlakî bir problem ciddi manada eleştirilmezken, mümin İslam’ı temsil ettiği için hemen eleştirilir. Küçük bir hatası insanlar tarafından abartılır. Sigara içmek haramdır. Sıradan bir insanın sigara içmesi insanlar tarafından ciddi manada eleştirilmeyip normal karşılanırken, mümin içtiği zaman ciddi manada eleştirip tepki verilir.

Mümin kişi bulunmuş olduğu toplum içerisinde sanki beyaz bir gömlek gibidir. Nasıl beyaz bir gömlek üzerinde küçük bir leke göze batarsa, müminin her yapmış olduğu ve söylemiş olduğu da hemen insanların gözüne batar. Dolayısıyla insanlar eleştiri oklarını müminlerin üzerine yönlendirirler. Bu nedenle mümin kişi çok titiz hareket etmeli ve hatta diğer insanlar yaptığında normal karşılanacak davranışlardan dahi uzak kalmaya çalışmalıdır.

"Güzel ahlak meyvesini veriyor"

Peygamberimizin daveti, güzel ahlakı sayesinde meyvesini veriyor... Peygamberimizin davetinin Mekke’ de kısmen başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de güzel ahlakı idi. Onun güzel ahlakı Mekke’de herkes tarafından biliniyordu. İnsanlar onun ahlakına hayran olup sürekli başka yerlerde onu övüyorlardı. Ne zamanki kendisine Nubuvvet verilip insanları tevhide çağırdı; kimisi ona karşı cephe alıp onunla mücadele etti; kimisi de böyle bir ahlaka sahip olan yanlış bir şeye davet etmez düşüncesi ile onun getirdiklerine iman ettiğini söyledi. Kişinin davet ettiği şey ne olursa olsun fark etmez ahlakının güzelliği veya çirkinliği insanların daveti kabul etmesine veya etmemesine çok etki eder.
Hatice radıyallahu anha Peygamberimizi güzel ahlakı ile teselli ediyor...
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kendisine ilk geldiğinde korkup hızlı adımlarla evine doğru gidiyor. Hatice’ye radıyallahu anha: ‘Beni örtün, beni örtün’ diyor. Hemen kendisini örtüyorlar. Ürperti kendisinden geçince Hatice’ye olup bitenleri anlatıyor. Ve ‘Kendimden çok korktum’ diyor. Bunun üzerine Hatice annemiz onun güzel ahlakını zikrederek korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyip onu teselli ediyor. ‘Hayır, asla, Allah seni mahcup etmez, çünkü sen akraba ile ilişkiyi kesmezsin işini göremeyenlerin yükünü yüklenir, fakir fukarayı kazanır, misafir ağırlarsın, hak yolunda karşılaşılan sıkıntılara yardım edersin.” (Buhari)

"Ne güzel demiş Tirmizi"

Güzel ahlak Peygamberimizin yaşam biçimi olduğu gibi onun tarafından bize de emredilmiştir... Muaz bin Cebel’den radıyallahu anh rivayeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
“Nerede olursan ol Allah’tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik işle. Bu o kötülüğü siler. İnsanlara da güzel ahlak ile muamele et.” (Tirmizi)

Allah ve Rasûlü’nün bize emrettiği her şeyde biz bilsek de bilmesek de mutlaka bizim için bazı faydalar vardır. Güzel ahlaklı olmamızı bize emreden Allah Rasûlü, bunun faziletlerini ve faydalarını da beyan etmiştir ki kişi buna daha fazla önem versin.

En hayırlı Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir... Allah ve Rasûlü Müslümanın en hayırlı özelliklerini Kur’an ve Sünnet’te açıklamışlardır. Müslümanın en hayırlı özelliklerinden bir tanesi de güzel ahlaklı olmasıdır. Abdullah b. Amr b. As’tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: 'Rasûlullah çirkin söz söyleyen ve çirkinliğe yeltenen biri değildi. O şöyle derdi : ‘Sizin en hayırlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır.’ (Buhari, Müslim)

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.