İSLAM

Gıybet etme!

Ya Rabbi!.. Gönlümüz ve dilimiz, ilâhî hikmet ve esrarına mâkes bir ayna olsun. Oradan bütün mahlûkâtına karşı şefkat, merhamet, lütuf, af, güzellik ve ihsanlar yayılsın!.. Bizi dünya hayatını ziyana uğratıp, âhiret müflisi hâline gelmiş kullarından eyleme!.

Gıybet etme!
-

Selmân-ı Fârisî (ra) bir defasında Rasûlullâh (sav)’in ashabından iki kişi ile beraberdi. Onların hizmetlerini görür ve yemeklerinden yerdi. Bir gün insanlar yürüdüğünde Selman uyuyakalmış ve onlarla birlikte gidememişti. İki arkadaşı, onu arayıp bulamayınca çadırlarını kendileri kurarak konakladılar ve:

–Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilmiyor” diyerek Selman’ı hafife aldılar ve gıyabında konuştular.

Selmân geldiğinde de onu, kendilerine katık istemek üzere Hazret-i Peygamber (sav)’e gönderdiler. Selman, elinde bir kapla Rasûlullâh (sav)’in yanına vardı:

–Ey Allah’ın elçisi, şayet Sen’in yanında katık varsa kendilerine vermen için arkadaşlarım beni Sana gönderdiler” dedi.

Allah’ın Rasûlü (sav):

–Arkadaşların katığı ne yapacaklar, onlar katıklarını yediler” buyurdu. Selman dönerek o ikisine Rasûlullâh (sav)’in sözlerini haber verdi. Onlar da kalkıp Allah Rasûlü’nün yanına geldiler ve:

–Seni hak ile gönderene yemin olsun ki, konakladığımızdan beri biz herhangi bir yemek yemedik” dediler. Rasûlullah (sav):

–Konuşmalarınızla siz Selman’ı (gıybet ettiğiniz için) katık olarak yediniz” buyurdu, peşinden de: “…Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır?..” (Hucurât, 12) âyet-i kerimesi nâzil oldu. Diğer bir rivâyete göre Allah Rasûlü sözlerinin devamında:

–Ben o kardeşinizin etini dişlerinizin arasında görüyorum” buyurmuştu. Bunun üzerine o sahâbîler:

–Ya Rasûlallâh, bizim için istiğfar ediver!” dediler. Fahr-i Kâinât Efendimiz de:

–Gıybet ettiğiniz arkadaşınıza ricâ edin de sizin için o istiğfarda bulunsun” buyurdu.

Ya Rabbi!.. Gönlümüz ve dilimiz, ilâhî hikmet ve esrarına mâkes bir ayna olsun. Oradan bütün mahlûkâtına karşı şefkat, merhamet, lütuf, af, güzellik ve ihsanlar yayılsın!..  Bizi dünya hayatını ziyana uğratıp âhiret müflisi hâline gelmiş kullarından eyleme!.. Âmin…

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.