İSLAM

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Günün âyet ve hadisi
-

VAHYİN DİLİNDEN:

 

Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir.
Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi.
Sûrede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla  

1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,  

2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.  

3. Hayır! Yakında bileceksiniz!  

4. Elbette yakında bileceksiniz!  

5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,  

6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.  

7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.  

8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

(Tekâsür Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Üç zümre vardır ki, Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz.

  Ve onlara can yakıcı bir azap vardır:

- Elbiselerini sürüyerek 
(gösteriş ve riya ile) yürüyen, 

- Yaptığı iyiliği başa kakan,

- Ve malına yalan yeminle revaç verip satmaya çalışan.”

(Müslim, İman 171-174)

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.