ÖDÜLLÜ TYT SINAVI
TAMAMLANDI ESKİ SINAVLAR
İÇİN TIKLAYIN

Okur Postası

Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer emanetidir

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer emanetidir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer emanetidir
-

Nizamettin Bekar

Rabbimiz iman ehlini çok seviyor. İman ehli bu evrenin bir yaratıcısı olduğuna ve bu yaratıcının evrene kıyamete kadar müdahil olduğuna iman ettiklerinden Rabbimiz bu imana ve bu kişilere son derece muhabbet beslemektedir. Allah’ımız evrene her daim müdahil olmaktadır. Bu müdahil kutsal kitap göndermekle ve peygamber göndermekle olmaktadır. Rabbimizin son kutsal kitabı Kur’an’dır. Son peygamberi de Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir.

Rabbimiz namazını kılan orucunu tutan ve kocasını mutlu eden hanım kullarını çok sevmektedir. (Kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına muti olursa, Cennete girer.) [İbni Hibban]

Rabbimizin en fazla sevdiği kulları ilim tahsilini seven ve ilmiyle amel etmeye çalışan insanlardır. “Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1)

Rabbimizin en çok sevdiği diğer insan grubu ise adil ve güvenilir esnaflardır. Konu o kadar önemlidir ki Peygamberimiz bakınız ne buyurmaktadır; “Adil, güvenilir esnaf peygamberler sıddıklar ve şehitlerle beraberdir“ diye buyurmuşlardır. Rabbimiz anne ve babasına muhabbet besleyeni çok sevmektedir. Kişi anne ve babasını sevdikçe doğal olarak da Rabbimiz tarafından sevilmektedir. Kur’an ve sünnette onlarca nasta Rabbimiz anne ve babaya iyi davranılmasını istemekte ve yok eğer anne ve babaya hürmet gösterilmediğinde de bu kişilere Rabbimizin tavrı hiç de iyi olmamaktadır. Kur’an’da ve sünnette onlarca nasta anne ve babaya hürmet gösterilmesi emredilmektedir. Peygamberimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır; “Burnu yerde sürünsün. Sahabe kimin burnu yerde sürünsün diye sorduklarında Peygamberimiz anne ve babası ya da annesi ya da babası yanında yaşlanıp da onların ihtiyaçlarını görüp, Rabbimizin rızasını kazanamayıp cehenneme giderse bu kişinin hem de üç kere burnu yerde sürünsün“ demişlerdir.

Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer emanetidir. Bundan dolayı bakınız Peygamberimiz konuyla ilgili olarak ne buyurmuşlardır; “Sizin en hayırlınız hanımına iyi davranandır. Ben sizlerin hanımına en iyi davrananızım” diye buyurmuşlardır. Burada şu denilmiyor. Bir evde hiç ses yükseltilmeyecek. Bir hanede karı ve koca arasında ses yükseltilebilir. Burada önemli olan hanım ve koca birbirlerine karşı saygı ve sevgide kusur  yapmasınlar. Karı ve koca arasında ki ses yükseltme evliliğin tuzu ve biberidir. Bakınız sahabe zamanında bile bu böyledir. Bu durum kıyamete kadar da böyle devam edecektir. 

Akrabalık bağlarına sahip çıkanı Rabbimiz çok sevmektedir. Peygamberimiz konu hakkında şöyle buyurmaktadır; “Ömrünün uzun ve hayırlı olmasını isteyen sılayı rahim yani akrabalarına sahip çıksın.

Komşuluk bağlarına sahip çıkanı Rabbimiz çok sevmektedir. Peygamberimiz konu hakkında şöyle buyurmaktadır; “Cebrail bana komşulukla ilgili o kadar geldi ki, ben komşunun komşuya mirasçı olacağını sandım.” 

İnsanlara faydalı olanı Rabbimiz çok sevmektedir. Bakınız Peygamberimiz konu hakkında şöyle buyurmaktadır: “Sizlerin en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Rabbimizin sevdiği kullar arasına girmemiz dileğiyle…

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.