5. TYT SINAVINA
KALAN SÜRE

:::

İSLAM

İcradan mal satın almak caiz midir?

Hem bütçenize uygun olması, hem de karlı olması sebebi ile icralık daire almayı düşünenler konuyla ilgili verile fetvaları merak ediyorlar. İcradan mal satın almak caiz midir? İşte yanıtı...

İcradan mal satın almak caiz midir?
-

Hem bütçenize uygun olması, hem de karlı olması sebebi ile icralık daire almayı düşünenler konuyla ilgili verile fetvaları merak ediyorlar. İcradan mal satın almak caiz midir? İşte yanıtı...

Diyanet İşleri Başkanlı'ğının konuya ilişkin fetvası...

Alacaklının hakkının korunması açısından borçlunun mallarının satılması gerekebilir. Peygamberimiz (s.a.s.), borcunu ödeyemeyen Muaz b. Cebel’in malını borcu karşılığında satmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 80). Halife Hz. Ömer de hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim edilmesine hükmetmiştir (Muvattâ, Vasiyet, 8).

Piyasa değerinde veya ona yakın bir fiyatla satılan hacizli malları satın almakta bir sakınca yoktur. Ancak haczedilen mal, değerinin çok altında satılır ise; Hanefilerden İbn Âbidîn akdin fasit olacağını (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, VII, 247), Şâfiî âlimlerden Nevevî ise geçerli olmakla birlikte bu malın satın alınmasının mekruh olacağını söylemişlerdir (Nevevî, Ravdatü’t-tâlibîn, III, 420). Zira icradaki malların, değerinin çok altında satılması, borçlunun mağduriyetinden yararlanmak anlamına gelir. Bu sebeple hacizli malı satın almak isteyen kimsenin fiyatlandırmayı mümkün mertebe borçlunun mağduriyetini azaltacak şekilde gerçekleştirmesi hakkaniyete uygun olur.

Bu hükme varırken en önemli hukuki dayanak, Peygamberimizin Muâz b. Cebel’in iflasına karar vererek mallarına haciz koyup sattırması ve satıştan elde edilen parayı adil bir şekilde alacaklılara dağıtmasıdır. Hz. Ömer de Üseyfi el-Cüheni adında bir kişinin mallarına haciz koyup sattırmış ve elde edilen paraları alacaklılara dağıttırmıştır.

Haczedilen icralık malların satışının caiz olması, onların satın alınmasının da caiz olmasını gerektirir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ihaleye fesat karıştırmamaktır.

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.