Okur Postası

İdeal öğretmen nasıl olmalı?

“2000’li yılların ilk çeyreğinde adım adım ilerlerken nasıl bir eğitimle nasıl bir insan modeli inşa edilmeli derdindeyiz. Öğretmen her zeminde en saygıdeğer şahsiyettir” diyen Nurten Selma Çevikoğlu, görüşlerini Yeni Akit Okur Postası’na yolladı.

İdeal öğretmen nasıl olmalı?
-

 Nurten Selma Çevikoğlu  Okur Postası  2000’li yılların ilk çeyreğinde adım adım ilerlerken nasıl bir eğitimle nasıl bir insan modeli inşa edilmeli derdindeyiz. Öğretmen her zeminde en saygıdeğer şahsiyettir. İyi bir öğretmenin de kötü bir öğretmenin de etkisi ömür boyu devam eder. Öğretmenler âile eğitimini okulda pekiştiren kişiliklerdir. İnsan eğitiminde anne-baba eğitiminden sonra en etkili kişiler öğretmenlerdir. Bu sebeple onların hakları ödenmez.

Bir milleti yetiştiren insanların değeri onları yetiştiren öğretmenlerin değeriyle ölçülür. Bilinmelidir ki; milletler öğretmenlerin yetiştireceği çalışkan, dürüst, dinamik, değerlerine bağlı, dînine-vatanına-milletine sevdâlı, bayrağına saygılı, nesillerle kalkınacaktır. Dolayısıyla öğretmenler her yönüyle kaliteli insan yetiştirmek gâyesiyle mesleklerine tâbiri câizse dört elle sarılmalıdır.

Öğretmenler toplumun en fedâkar kimseleri olmalıdır. Geleceği görebilen, ne yaptığını ve ne yapacağını bilen bir kimse olmanın yanında öğretmen milletine âşık olmalıdır. Öğretmenlerimizin nesil yetiştirerek geleceğe yön verebilme hedefi bulunmalı öğretmenlerin kendi adam olmalı ki adam gibi adamlar yetiştirsin.

Öğretmenlik zor bir zenaattir. Bilindiği gibi; ‘En zor iş insan eğitimidir.’ Öğretmenin elindeki en önemli materyal, insandır. Öğretmen yaptığı işin zorluğunu bilmeli, büyük bir azim, kararlılık ve cesâretle problemlerin üstesine gidebilme becerisinde olmalıdır.

Öğretmen görevini yaparken sâdece bilgiyi ‘öğretmek’ işiyle sınırlı kalmamalı ‘öğretme’nin içine ‘eğitme’ mayasını da katmalı. Eğitme işi olmadan yapılan sâde bir ‘öğretme’ işi eksik nesiller ortaya koyar. Ayrıca bu iş ‘para kazanmak amaçlı da olmamalı fakat öğretmenlerin maddi imkanları mutlaka iyileştirilmeli öğretmen ek kazançlara yönelmeden kendini yalnızca mesleğine vermelidir.

Öğretmen önüne gelen temiz zihinleri hayırla, güzellikle ve faydalı bilgilerle doldurandır. Öğretmen öğrencisine sâdece bilgi değil doğru ve örnek davranışlar kazandıran bir rehberdir. Bu sebeple öğretmen ahlaklı olmanın yanında çalışkan, sorumluluğunun bilincinde bulunup yılmamalı, bıkkınlığa düşmemeli, yeni bilgileri tâkip etmeli, güncelden haberdar olmalıdır. Öğretmenler eğitici-öğretici, yenilikçi-atılımcı, yetiştirici-geliştirici, öncü ve değişimci ideallerle nesillere yüksek bir hizmet sunan kaliteli kişilerdir. Bu yönüyle öğretmenlik kutsal bir görevdir. Öğretmenlik işi sevgiyle yapılır. Mesleğini severek icra eden bir öğretmenin elinde nice kahramanlar şekillenir. Öğretmenlik işi fedâkarlık ve özveriyle yapılır. Gerektiğinde kendini düşünmeden her türlü çabayı öğrencisi için sarf eden öğretmen yıllar sonra emeğinin karşılığı olarak aynı çabalarda olan bir ferdi topluma armağan etmiş olur. Hulâsa öğretmenlik mesleği ruhla yapılır kalıpla değil. Biz diliyor ve arzu ediyoruz ki çevrede rahatsız olduğumuz pek çok menfi davranış, işini ciddiyetle yapan öğretmenlerimizin gayretli çalışmalarıyla bir bir yok edilecektir.

Öğretmen içinde yaşadığı toplumun kültürel ve dînî değerlerini halkın içine girerek bilmeli onlardan kopuk bulunmamalı onları küçümsememeli hatta o değerleri nesillere aktarmaya çalışmalıdır. Öğretmen yetiştireceği nesilleri kendine, ailesine, toplumuna, vatanına karşı sorumlu olduğu bilinciyle kuşatmalıdır. Yine kendi kültüründen-değerlerinden utanmayan bir nesil yetiştirmelidir.

Öğretmenler milletlerin en temel sermâyesi olan gelecek yeni nesil kuşakları biçimlendirirken aynı zamanda toplumun maddi ve mânevî yönden olumlu yapılanmasına katkı sunarlar. Öğretmenler toplumun pozitif gelişmesinde öncü şahsiyetlerdir. Yine menfi yapılanmada, ahlâkî bozulmada, körü körüne kendi değerlerini hiçe sayıcı yabancı kültürel özenti değişimlerinde de maalesef öğretmen model şahsiyettir. Bir öğretmen kendi neyse aynen öyle insan yetiştirir. Kendinde hangi ahlâkî birikimler varsa ancak onu öğrencilerine yansıtır yoksa bütün bir nesle yazık olur. Bu sebeple öğretmenlerimizin geniş donanımlı olması elzemdir. Zira onlar toplumu şekillendiren en değerli hazinelerdir.

Ancak öğretmenler toplumdaki bu kutsî konumlarının farkında olmalıdır. Tüm öğretmenlerimize ideal şartlar sağlansın ki, onlar da ideal öğretmen olsunlar. Bunu bir vatan sevdâlısı olarak yürekten arzu ediyoruz. Çünkü öğretmenlik sıradan bir meslek değildir. O ulvi bir meslektir. Eğer öğretmenlerimiz toplumun yapılanmasında pozitif rol oynarlarsa o zaman onlar bu toplumun geleceğini aydınlatan sönmeyen bir meşale ve etraflarını aydınlatan güzel bir rehber olurlar. Ve meslekleri de bu aşamada, ‘kutsal’ vasfına yükselir.

Doğrusu öğretmenlerimizi ideal öğretmen olarak görmek istiyoruz. -Af buyurunuz- Öyle uyduruk-kaydırık, kıytırık bir şekilde görevler icra edilmemeli. Herkes kendi kafasına göre bir eğitim-öğretim yapmamalı. 

Öğretmenler öğrencileri üzerinde bir değer bırakırlar, bırakmalılar. Eğer öğretmen öğrencileri gözünde bir kıymet oluşturabildiyse o mesleğini özveriyle ve özenle yapıyor demektir yoksa sıradan her öğretmen böyle bir değeri oluşturamaz.

Genelde bu güzel kıymet birikimini oluşturan öğretmenler ideal öğretmenlerdir. Öğretmenler seçkin kişilikler olmalıdır.

Bu meslek eğer sıradanlığın dışında ifa edilirse meyveleri olur. Aksi ise meyvesiz ağaç tanımlamasına girer.
Yeni Akit Gazetesi

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.