Okur Postası

İman esaslarından biri de ahirete imandır

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, “İman esaslarından biri de ahirete imandır” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

İman esaslarından biri de ahirete imandır
-

Nizamettin Bekar

İman esaslarından biri de ahirete imandır. Ahiret ölümle başlayan ve cennet ve cehennemle bitecek bir dönemdir. Ahiretin varlığı Kur’an ve sünnetle sabittir. Kur’an’da onlarca ayette Rabbimiz ahiretten bahsetmektedir. Bu ayetlerden biri de Bakara suresi üçüncü ayette geçen “Onlar ahirete de yakinen iman ederler.” Bu ayette Rabbimiz ölümün yokluk olmadığını ve ölümle beraber ahiret denilen bir hayatın başladığını vurgulamaktadır. Bu ayette ayrıca ahirete iman edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Peygamberimiz de onlarca sözlerinde ahiretten bahsetmekte ve ahirete iman edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu sözlerinden birinde Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. “Cebrail (A.S.) İslam’ı bizlere öğretmek için geldiğinde Peygamberimize dört tane soru sorar. Bu sorular; İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir ve kıyamet ne zaman kopacak… Bu sorulardan biri de iman esasları nedir diye sorar. Peygamberimiz iman esaslarını sayarken bunlardan ilk dördü Allaha iman, Peygamberlere iman, Kitaplara iman, Meleklere iman ve beşincisi olarak ahirete iman olduğunu vurgulamıştır. Altıncı olarak da kaza ve kadere iman olduğunu vurgulamıştır.

Ahiret hayatı ölümden sonra başlamaktadır. Ölüm bir yokluk değildir. Ölüm baki olan hayatımızın başlangıcıdır. Fakat burada şunu da önemle yazmak isterim ki bir insanın inanmama hakkı da vardır. İnanmayabilir. Fakat bizler de ahiretle ilgili ayet ve hadisleri yazmamız bir farz olarak üzerimizde durmaktadır. Konuma devam etmeden önce yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak isterim. Camiye abdest alıp giderken çay ocağı önünden geçerken bir kardeşimiz beni çağırır. Yanına gidip oturduktan sonra bana bir şey söyler. Bana Nizamettin Hocam ben sizlerin anlattığınız gibi ahirete iman edemiyorum. Bizler ölümle toprak olup gideceğiz der. Ben de kendisine Kardeşim ben sana saygı duyuyorum. Senin inanmama hakkın vardır. Fakat beni bir dinle. Ben de iyiliği emir, kötülüklerden sakındırma vazifemizden dolayı sana birkaç söyleyecek sözüm var diyerek yukarıda yazdığım ayet ve hadisi ve Kur’an’da ve hadislerde geçen diğer ahirete iman edilmesi gereken ayet ve hadisleri kendisiyle paylaştım.

Ahiretin varlığını dünyadan birkaç delille ona anlatmaya çalıştım. Bunlar aklı ve nakli deliller olarak sınıflandırabiliriz. Nakli deliller yukarıda yazdığım ayet ve hadisler. Akli deliller şunlardır; Tabiatta bazı hayvanlar kış uykusuna yatmaktadır. Mesela ayılar. Ayılar yaz aylarının sonundan başlamak üzere ilkbahar ayına kadar yuvalarına çekilip kış uykusuna yatmaktadır. Bu zaman zarfında ne yer ne de içer. Yuvasında Rabbimizin kendisine tayin ettiği süreyi geçirir. İlkbaharda uyanması yeniden dirilmenin bir delilidir. Nasıl ki yaz ayında kış uykusuna yatması ölüm, ilkbaharda ise uyanması ise yeniden dirilmedir. 

Bir başka delil ise şudur; Ağaçlar ve bitkiler yaz sonunda yapraklarını dökerler. İlkbaharda ise yapraklarını Rabbimizin izniyle açarlar. Burada yaz ayında yapraklarını dökmeleri ölüm, ilkbaharda yapraklarını Rabbimizin izniyle yeniden açmaları ise yeniden dirilmeye alamettir. Bir üçüncüsü ise hepsinden daha önemlidir. Bu delile göre Yeryüzünde inancından dolayı inanmış kardeşlerimiz dünya hayatında işkence edilip öldürülmektedir. Bu insanlar boş yere dünyada inançlarından dolayı şehit edilmemişlerdir. Şehadetlerinin karşılığını ahirette ebedi cennetler ile alacaklardır.

Ahiretin varlığı haktır…

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.