ÖDÜLLÜ TYT SINAVI
TAMAMLANDI ESKİ SINAVLAR
İÇİN TIKLAYIN

Okur Postası

İnancımız ve kültürümüzde misafire ikram, büyük bir önem arz etmektedir

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "İnancımız ve kültürümüzde misafire ikram, büyük bir önem arz etmektedir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

İnancımız ve kültürümüzde misafire ikram, büyük bir önem arz etmektedir
-

M. Fatih Kahraman

Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 29; Tirmizî, Birr, 7)

Yolcu ve yolculuk esnasında birinin evine konuk olarak giden kimse demek olan misafir ve misafirlik meselesi günümüzde gerçek özelliğini kaybetme noktasına gelmiş bulunmaktadır.

İnancımız ve kültürümüzde misafire ikrama büyük bir önem arz etmektedir. Bunun en güzel ve canlı örneklerini sahabe-i kiramın hayatında görmekteyiz. Nitekim Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirlere ensarın gösterdiği misafirperverlik, tarihte eşine pek rastlanmayacak bir fazilet timsalidir. Çünkü ensar, Medine’ye daha ilk geldikleri gün bu çok özel misafirlerini evlerinde ağırlamak için birbirleri ile yarışa girmişler, hatta bu misafirleri paylaşamayarak aralarında kura çekmek zorunda kalmışlardır. (Buhârî, Cenâiz 3, Menâkıbu’l-Ensâr 46)

Efendimiz (a.s.) bir gün:

Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine caizesini versin!” buyurmuştu. Ashabı kiram:

Yâ Resulallah! Misafirin caizesi nedir?” diye sordular. Hazreti Peygamber de:

Onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür. Misafiri üç günden fazla ağırlamak ise sadakadır” buyurdular. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Lukata, 14) “Misafir rızkını getirir ve (evdeki) topluluğun günahını (bağışlatıp) götürür.” (Feyzü’l-Kadîr, IV, S, 261)” Bu rivayetler ekseninde ecdadımız da: “Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır” vecizesiyle misafirliğin önemi ve misafire ikram konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Yeni yapılan dairelerde en büyük ve geniş oda misafir odası diye adlandırılıp ona göre tasarlanarak sürekli temiz tutulmak suretiyle misafir için hazır bekletilmektedir. Bu özellik milletimizin en bariz niteliklerinden biridir. Ancak günler, haftalar, aylar belki yıllar geçip de hiç misafir yüzü görmeyip işlevsiz bir vaziyette bekletilen ve neredeyse hiç kullanılmayan misafir salonlarımız da yok değildir. O kadar ki bazı ev hanımları eve misafir almasa bile o odaları ne olur ne olmaz temiz kalsın kabilinden evdeki kimselere de kullandırtmamaktadır. Daha önce hanımlar arasında evlerde yapılan ev oturmaları ve gün toplantıları şimdilerde kafeteryalarda veya restaurantlarda yapılmaya başladı. Bu duruma gelmemizin ne gibi nedenleri olabilir diye düşündüğümüzde:

- Ev işinin yoğunluğu,

- Takip edilen bazı diziler,

- Ekonomik sıkıntı ve krizler,

- Çocukların sınavlara hazırlanması,

- Misafir sevmeme,

- Boş verme ve ilgilenmek istememe,

- Çalışan anne-babaların meşguliyetleri ve zaman yokluğu.

Şimdiki gençlerin birçok akrabasını yeterince tanımadıkları gibi bahane ve gerekçeler karşımıza çıkmaktadır. İster istemez insan, evlerimizdeki bereketsizlik, huzursuzluk ve alabildiğine aile içi yalnızlaşma ve sosyal hayattan kopukluğun sebebi misafir ağırlamayıp özellikle de sıla-i rahmi terk etmek mi, diye düşünüyor.  Ciddi bir bireyselleşme söz konusu günümüzde. Bunun da sebebi ebeveynler olarak yarınlarımızı ve geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımıza yönelik yanlış bir eğitim ve öğretim sisteminin dayatması sonucu emsallerimizden etkilenerek onların maddi geliri yüksek bir meslek kazanmaları için birçok değerimizi günbegün yitirmenin eşiğindeyiz.

Bu arada bir şeyi unutuyoruz: Bu, her dediğini ve her istediğini yaptığımız çocuklarımız, bizim kaç isteğimizi yapıyor, yapmakta ve yapacaktır? Zira insanlığın ve hayatın bin bir hali vardır. Başka bir ifadeyle mevcut eğitim ve öğretim içerisinde çocuklarımızın akademik başarılarını hesapladığımız ve ilgilendiğimiz kadar kalp ve gönül eğitimi ile adabı muaşeret konusunda yeteri kadar özen gösterdiğimiz söylenebilir mi? İleride sakın karşımıza duygusuz, idealsiz, ruhsuz robotik bir yapı çıkmasın! Böyle bir nesille hangi temel değerlerinizi yaşatıp sürdürebileceksiniz?

Şartların çok değiştiği doğrudur, velâkin maddi, özellikle manevi ve ahlaki açıdan vaziyetin iyiye doğru gittiğini söylemek mümkün değildir. Herkes her şeyi bildiği için(!) dolayısıyla hiç kimseye de bir şey denilemediğinden susup nasıl bir akıbete uğrayacağımızı merakla bekler hâle geldik. Misafirlik gibi öz değerlerimizi, amele yansıyan inancımızı, kulluğumuzu ve adabımızı kaybedeceksek akademik başarıların bizleri kurtar(a)mayacağı açıktır. 

YORUMLARA GÖZAT

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.